triangel.gif (5598 bytes)
113
Vad är Udgitha?

William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 
JAMESTOWN 16 april 1886

KÄRE BRODER: – Vill du vara vänlig att i THE PATH förklara hur man skall förstå Udgitha, eller hymnen som lovprisar Brahm? Mina bästa lyckönskningar till detta succéartade företag. Jag förblir

Er broderligen,
L.J.

 

DETTA är en väsentlig fråga. Den kan ha uppstått från det efterfrågade ordets egendomlighet, eller kan det vara så att vår broder verkligen vet meningens betydelse. Vi hänvisar honom till en artikel om OM i april numret. OM är Udgitha, och OM har förklarats i denna artikel. Läs mellan raderna, och läs också ”Upanishad Notes” i PATH från denna månad.

I Maitrayana-Brahmana-Upanishad, (Pr. VI), står det:

Udgitha, kallad Pranava, anföraren, den glänsande, den icke sovande, fri från åldrande och död, den med tre fötter försedda (vaket, drömmande och djup sömn), består av tre bokstäver och tillika känd som en femfald, med sitt säte i hjärtats innersta kammare.

Detta är Självet. Inte bara kroppen eller hjärnans förmågor, utan Det Högsta Självet. Och detta måste man meditera över, eller dyrka, genom en ständig meditation. Den lovprisade hymnen betyder alltså att vi accepterar tillvaron av Självet och längtar efter eller tillber Honom. Därför står det åter i samma upanishad:

I begynnelsen var Brahman allt detta. Han var en och oändlig….Det Högsta Självet kan inte begränsas, det är obegränsat, ofött, inget som man kan dra slutsatser om, inget som man bildar sig en uppfattning om. Han är som etern överallt och vid universums upplösning är han ensam vaken. Från denna eter uppväcker han sålunda hela denna värld, som bara består av (hans) tanke, och det är genom honom som allt detta mediteras på, och det är i honom som det upplöses. Han är den strålande gestalten som skiner i solen, och det mångfaldiga ljuset i elden utan rök… Han som är i elden, och han som är i hjärtat, och han som är i solen, dessa är ett och detsamma. Han som vet detta blir ett med Enheten.

Men, “att veta” detta, innebär inte att bara uppfatta påståendet, utan att personligen verkligen lära känna det genom en inre upplevelse. Och detta är svårt. Men det är något man måste söka efter. Och första steget till detta är att försöka förstå universellt broderskap, ty när man känner sig identifierad med Enheten, som är alltet, ”tar man del i alla varelsers själar”; det första steget på vägen är sannerligen universellt broderskap.

Hymnen som lovprisar Brahm (som är Brahman) är den verkliga avsikten med denna tidskrift, samt med vår existens. Hymnen används, i offrandet, då den verbalt uttrycks, och vi kan offra den i vårt dagliga liv, i varje handling, antingen vi äter, sover, är vakna eller i vilken situation som helst. En människa kan knappast införliva denna idé i sin varelse utan att andligen och moraliskt dra nytta av den.

Men vi kan inte fullt ut förklara allt här, men det refereras hela tiden till den i denna tidskrift. – [UTG.]

WILLIAM Q. JUDGE
Path, May, 1886.

Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol I, sid.565-566 ,"What is Udgitha?". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

___________________________________________________________________

länk till artikeln: AUM av William Q Judge
___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23