triangel.gif (5598 bytes)
FTD 16

  Koncentration

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 SUBJECTS FOR DISCUSSION

IN May, 1895, Mr. Judge announced that the Theosophical Forum, (a small monthly pamphlet containing questions and answers on Theosophy) “enters upon a new life and era.” Henceforth, he said, “it will be issued from the office of the President and under his direction.” In other words, Mr. Judge, then the president of the Theosophical Society in America, took total responsibility for the Forum. He also said there would be changes:

Editorial treatment of topics by W.Q.J., C.F.W., and others who hold similar views, will also vary from the past; and as to this it can now be observed that if the treatment of several subjects shall seem inconsistent with what was said in the old series, the inconsistency will be due to a present more definite and rigorous application of theosophical theories to the questions in hand rather than the mechanical and narrow view formerly obtaining.

This is the primary reason why Forum Answers, published by the Theosophy Company in 1982, consists only of the answers made by Mr. Judge to questions sent to the Theosophical Forum from 1889 to February, 1896.

At the end of the first issue of the “new” Forum, Mr. Judge inaugurated a section titled “Subjects for Discussion;’ consisting of condensed paragraphs on various subjects considered useful for discussion and study by individuals and Branches of the Society. In view of Mr. Judge’s statement that the Forum was under his direction, it may be assumed that he either wrote or approved of these items. Present-day students of Theosophy will find them of value.

They are reprinted here as they were presented in the Forum, from May
1895 through March 1896.

In every issue, the following statement preceded the topics for discussion: “In articles and addresses never use Sanskrit or foreign terms without also giving the English meaning; use English terms preferably:’

_________________________________________________________


KONCENTRATION

Betyder bokstavligt ”mittpunkt”, det vill säga, balans. Att genom förnuftet fästa uppmärksamheten på vilket föremål som helst och inte tänka på något annat än detta. En av ockultismens övningar. Detta innebär inte att stirra på en punkt på väggen eller liknande, utan innebär snarare att hålla förnuftet fritt från tankar och begär som lockar bort det från sitt fokus. Svårigheten att koncentrera sig i Västerlandet, beror på tankeförvirring och karaktärssvaghet. Koncentration innebär förmågan att hålla förnuftet fokuserat på varje uppgift det har att utföra. Att tänka på resultatet innebär att förstöra koncentrationsförmågan. Att utföra plikter utan önskan om belöning är en fas i det hela. Det skiljer sig från  meditation, på så sätt att det senare består i att vrida och vända på ett ämne i tanken för att kunna förstå det, medan koncentration bara innebär att fästa förnuftets uppmärksamhet på objektet. Koncentration är emellertid ett nödvändigt hjälpmedel till meditation. Fåfänga, egoism, personlig ömhet och förkärlek, personlig karaktär av alla slag, begär efter ställning och rikedom, hat, avundsjuka och rädsla, förstör alla koncentrationsförmågan. Dessa bör alltså undvikas av den studerande. Genom koncentration ligger förmågan att uppväcka Kundalini eller den andliga kraften. När förnuftet kan hålla sig till sina karmiska plikter utan några tendenser till att försöka fly från dem till något annat, då kommer förnuftet att upptäcka hur det kan förena sig med anden. [sid. 10]


WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23