yantra1.gif (2187 bytes)

Teosofins syn på Jesus
EN AV DE STÖRSTA REFORMATORERNA SOM NÅGONSIN LEVT
 

Helena Blavatsky

 

© 2002 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

 

 

 

  

 

Såsom en av de största reformatorerna som någonsin levat, en svuren fiende till all slags teologisk dogmatism, en motståndare till bigotteri, en förkunnare av en av de mest sublima lärorna inom etiken, framstår Jesus som en av de mest storslagna och klart framträdande gestalterna i den mänskliga historiens panorama. Den tidsepok under vilken han levde, må för var dag som går flyttas allt längre tillbaka i det förflutnas oklara dunkel; och den teologi som efterföljt honom  – grundad på mänskliga föreställningar och stödd av ohållbara dogmer må, nej, måste för var dag förlora mer och mer av sitt oförtjänta inflytande; men tänkarens och den etiske reformatorns mäktiga gestalt skall inte blekna utan för varje nytt sekel växa sig större och framstå allt klarare. Oinskränkt och universellt skall den härska först den dag då hela mänskligheten erkänner endast en fader – den okände där ovan – och endast en broder – hela mänskligheten här nedan.

Översatt från Isis Unveiled, vol II, sid 150-151, faksimilutgåvan utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1975.

_____________________________________________________________________________________

Klicka här så kommer du till Helena Blavatsky Online

_____________________________________________________________________________________

 till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23