triangelsymbol
nr 98

ULT & Den Teosofiska Rörelsen

H.P.B. skrev en gång: "Om någon bekänner sig till Buddhas filosofi, låt denne då säga och göra såsom Buddha sade och gjorde; om en människa kallar sig kristen, låt henne då följa Kristi bud – inte hans många avvikande prästers och sekters tolkningar." Sensmoralen är: om någon önskar vara teosof, låt denne studera teosofi som den utgavs av dem som förkunnade den. Att acceptera som Sanning vad vilken lärare som helst väljer att säga åt en utan att ge en några sätt att för sig själv kunna verifiera de gjorda uttalandena, eller utan att för sig själv verifiera påstådda fakta – är bara att ha en blind tro, vilket så många människor har.

Vår egen svåra uppgift är att undvika allt sken av auktoritet av vilket som helst slag, medan vi på samma gång är säkra på vår Sak och inte rädda för att säga det. Vi måste, liksom Grundarna, ge alla en möjlighet att själva se att vad vi har att säga är välgrundat. Vi måste slå an grundtonen för dem som kommer efter oss; så snart vi har gjort det, kommer en del av dem att följa den. De övriga kommer att tycka att det är "för uppslukande och för högsträvande", och de kommer inte att följa den. Med andra ord, vi måste visa anledningen till U.L.T.:s existens, så att andra kan se den lika tydligt som vi gör.

Vi har tagit på oss en viktig mission och en stor uppgift – inte därför att vi anser oss vara så särdeles lämpliga, utan därför att vi ser behovet och att det inte finns någon annan som åtager sig denna mission och uppgift; och vi vet också att vi inte kommer att lämnas ensamma i vårt arbete. Vad vi måste förmedla är de starkt framträdande huvudpunkterna, klara och bestämda och kortfattat formulerade, så att de manar till eftertanke; göra dessa punkter så slående att de inte kan lämnas obeaktade, inte ens av en likgiltig läsare; så slående att de inför sinnet kommer att framstå såsom fakta, och endast fakta, vilka kan verifieras av vem som helst som intresserar sig tillräckligt för att verifiera dem.

Utdrag från
U.L.T. – Dess Mission och dess Framtid 
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23