triangelsymbol
nr 99

Thomasevangeliet

Thomasevangeliet tillhör de koptiska gnostiska skrifter som hittades i Nag Hammadi i Egypten 1945 och har allt sedan dess fascinerat många människor. Detta apokryfiska evangelium består av 114 Jesusord. Dessa är de hemliga ord som den levande Jesus uttalade och som Didymus Judas Thomas nedtecknade, vilka på ett fint sätt förmedlar rollen mellan lärare och elev, Guru och Chela, som är så central i teosofins undervisning. I skriften står det i Logia 13:

Jesus sade till sina lärjungar:
"Jämför mig (med något)
och säg mig vem jag liknar."

Simon Petrus svarade honom:
"Du liknar en rättfärdig ängel."

Matteus sade till honom:
Du liknar en vis filosof."

Thomas sade till honom:
"Mästare, min mun kan inte uthärda
att uttala vem du liknar."

Jesus sade:
"Jag är inte din mästare,
ty du drack dig berusad
ur den porlande källa
som jag har låtit välla fram."

Och han tog honom med sig avsides
och sade tre ord till honom.

När Thomas kom tillbaka till sina följeslagare
frågade de honom:
"Vad sade Jesus till dig?"

Thomas svarade dem:
"Om jag nämner för er ett enda av de ord
som han sade till mig
kall ni ta upp stenar och kasta på mig.
Och eld skall gå ut från stenarna och bränna upp er."


Utdrag från Thomasevangeliet 
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23