triangelsymbol
nr 81

Teosofiska symboler

Samfundets symboler innefattas i dess sigill, som kanske bör beskrivas först. Det består av en orm formad till en cirkel som biter eller slukar sin egen stjärt. Inom denna cirkel finns två sammanflätade trianglar placerade, vilka bildar det som kallas "Salomos Sigill". Den ena triangelns spets pekar uppåt, den andra nedåt. Den som pekar uppåt är vit till färgen eller någon annan nyans som är likvärdig i jämförelse med den andra triangeln som är mörk, eftersom den alltid bör representeras på detta sätt. På ormen och i närheten av dess huvud, placerad i cirkelns mittlinje, finns en liten cirkel som innesluter svastikan, ett enkelt kors med fyra bakåtvända hakar.  I mittutrymmet av de två sammanflätade trianglarna står egypternas berömda kors kallat ansata, som är mycket äldre än den kristna symbolen. Det är ett kors utan den övre armen som ersätts av en oval, vars smala ände vilar på korsets övre del. Det bör vara vitt till färgen. Runt hela symbolen står samfundets motto skrivet "Det finns ingen Religion högre än Sanningen", detta var  Maharajornas motto, eller de stora konungarna av Benares, Indiens heliga stad. Ibland står det ovanför själva sigillet skrivet ordet "OM", hinduernas heliga ord och sanskritalfabetets första bokstav.

Vårt sigill riktar förnuftet mot den pånyttfödda människan, symboliserad av korset, som omsluts av den ljusa och mörka triangeln och omges av utvecklingens eller materiens stora orm eller drake. En analys av helhetens olika delar kommer att hjälpa oss att förstå och få grepp om alla dess betydelser.

Symboler är också värdefulla ur en djupare synvinkel; då böcker, skrifter och andra mänskliga verk tonar bort och inte längre existerar för kommande tidsåldrar så består symbolerna. Vår Zodiak är en samling sådana symboler och även om dess ursprung förblir ett mysterium, finns den fortfarande kvar i våra almanackor och figurerar i heliga skrifter eller minnesmärken genom alla tider och hos alla folkslag.

 
Utdrag ur artikeln Teosofiska symboler av WILLIAM  Q JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23