yantra1.gif (2187 bytes)
nr 275
 

Teosofins Ocean
W.Q J. DAGEN 2014

FÖR ungefär tjugo år sedan publicerades den första utgåvan av ”Teosofins Ocean” av författaren William Q. Judge. Sedan dess har tusentals böcker om teosofi utgivits av mer eller mindre framstående teosofi-studeranden, men olyckligtvis för allmänheten, har ingen av dessa visat en sådan kunskap, förståelse och ett sådant omfång, som är så påtagligt i denna bok. Ännu mer olyckligt är att dessa senare författares metoder har skymt den teosofiska förmedlingen skriven av en Lärare inom Livets Vetenskap.

Som författarens förord visar, skrevs denna bok på ett sådant sätt att den skulle bli förstådd av den vanlige läsaren; och användandet av enkla termer bör heller inte missleda läsaren att tro att hans verk är av elementärt slag, för bakom och inom varje uttalande finns en djup mening som obetänksamma eller ytliga personer undgår att lägga märke till. Den är i själva verket en förenklad lärobok i teosofins grundläggande undervisning, och den har av dem som studerar den ”Hemliga Läran” funnits vara en korrekt förkortad upplaga av detta stora arbete och ett underbart hjälpmedel tack vare sin verkliga förståelse. Den skrevs med den avsikten av den ende som var kompetent nog att göra så och rekommenderas därför på det varmaste till alla som studerar teosofi.

Tidens gång har hjälpt till att inte bara visa värdet av denna lilla bok, utan också William Q. Judges ställning som Lärare. Varje sann teosofi-studerande kan se att allt som han skrivit är präglat av djup kunskap. Ja, ingen läsare kan undgå att lägga märke till att enbart ”En Som Vet” skulle kunna tillämpa teosofin på omständigheter och villkor i vardagen på ett sådant sätt.

Det finns endast ett fåtal utgivna böcker som man har William Q. Judge att tacka för. Dock har dessa få blivit högst värdefulla hjälpmedel för de studeranden som lever ett teosofiskt liv. Brev Som Hjälpt Mig, två små volymer som innehåller brev skrivna till studerande med kommentarer av sammanställaren; Eko från Orienten, är en allmän framställning av de teosofiska lärorna på 64 sidor; Bhagavad-Gita är en tolkning, mycket bättre och tydligare än någon annan bevarad ordagrann översättning; Patanjalis Yoga Aforismer är en uråldrig avhandling om Själen och dess krafter, från vilken modern psykologi har mycket att lära. Dessutom kan man säga att William Q. Judge skrev en hel del filosofiska artiklar som handlade om filosofins praktiska användning i det dagliga livet. Dessa artiklar finner man i tidskriften Theosophy.

Den uppriktige studenten gör rätt i att tillsammans med andra läsa H. P. Blavatskys och William Q. Judges skrifter; av dem kommer hon att lära sig enkel och ren teosofi, och känna igen överensstämmelse i kunskap och fullständig samstämmighet som fanns dem sinsemellan, och kommer än mera att uppskatta dessa två betydande människors mission och väsen.

_____________________________________

Teosofiska Speglingar
Teosofins Ocean, Förordet till 10 nde utgåvan i kap 1 av Robert Crosbie
Bulletin nr 275
, Januari 2014, Malmölogen

         Arkivet (1-275)

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-07-03