triangelsymbol
nr 223

Teosofins framtid

 

Frågeställaren: Säg mig, vad du förväntar dig av teosofin i framtiden?

Teosofen: Om ni talar om TEOSOFIN svarar jag att liksom den har existerat evigt genom ändlösa cykler efter cykler i det förflutna, kommer hon alltid att existera i en oändlig framtid, för teosofin är synonym med EVIG SANNING.

Frågeställaren: Förlåt, men jag menade snarare Teosofiska Samfundets framtidsutsikter.

Teosofen: Dess framtid beror nästan helt och hållet på graden av osjälviskhet, uppriktighet, hängivenhet och sist men inte minst på den kunskap och visdom som de medlemmar förfogar över, på vars lott det faller att föra arbetet vidare och leda Samfundet efter Stiftarnas död.

[...] Om det nuvarande försöket, i form av vårt Samfund, lyckas bättre än dess föregångare har gjort, då kommer detta att existera som en organiserad  levande och sund kropp, när tiden är mogen för den ansträngning som görs under 1900-talet, . Det allmänna tillståndet i människors medvetande och hjärtan kommer att ha förbättrats och renats genom utbredningen av dess läror, och som jag sagt, människors fördomar och dogmatiska illusioner kommer, åtminstone i viss utsträckning, att ha undanröjts. Inte nog med detta, ty förutom en omfattande litteratur som är tillgänglig för människorna, kommer nästa impuls att finna en talrik och enad sammanslutning av människor, som är redo att välkomna den nya Sanningens fackelbärare. Han kommer att finna att människors medvetanden är förberedda för hans budskap, ett språk redo i vilket han kan klä de nya sanningar han för fram, en organisation som väntar på hans ankomst, vilket undanröjer de rent mekaniska, materiella hindren och svårigheterna från hans väg. Tänk hur mycket en person som ges en sådan möjlighet skulle kunna uträtta. Jämför detta med vad Teosofiska Samfundet i själva verket har uppnått under de sista fjorton åren, utan några av dessa fördelar och omgivet av mängder av hinder vilka inte skulle stoppa den nya ledaren. Betänk allt detta, och säg mig sedan om jag är alltför hoppfull när jag säger, att om Teosofiska Samfundet överlever och är sann i sin uppgift och sann mot de ursprungliga impulserna under de nästa hundra åren – säg mig då om jag går för långt när jag försäkrar att jorden kommer att vara ett himmelrike under 2000-talet jämfört med vad den är nu!

HELENA BLAVATSKY

Utdrag ur Nyckeln till teosofin, kap XIV, Slutordet
Bulletin nr 223, Juni/Juli 2009, Malmölogen

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23