triangelsymbol
nr 213

Sommarsolståndet
ULT &
ROBERT CROSBIES BETYDELSE

Varför väljer vi alltid vid sommarsolståndet att tala om ULT som en skola och markera Crosbies betydelse i sammanhanget. Sommarsolståndet är den tid då solen är som allra starkast och vi är som mest laddade med energi. Tidpunkten innebär att vi står inför en helig tidpunkt, en möjlighet att lyfta slöjan som döljer sanningen en aning och närma oss hjärtat av rörelsen. Och hjärtat av rörelsen är just den inre esoteriska grupp som har funnits genom alla tidsåldrar. I en mycket fin artikel som heter La Phare de L’Inconnu eller Det okändas fyrbåk skriver Blavatsky att den inre Teosofiska Rörelsen, den som egentligen inte är begränsad av något yttre samfund eller någon yttre organisation, är som ett livgivande hjärta som hela tiden pulserar och ständigt har en inre kontakt  med Mästarna, som förser varje individ eller grupp av individer under varje sekel, varje tidsålder, med de esoteriska tankegångarna och sanningarna.

Närhelst det visar sig att det finns en öppenhet, en längtan, ett behov av att närma sig dessa ämnen så sker det en ockult förmedling. Det är också denna process som ULT är uppbyggd kring. När man först närmar sig ULT är det kanske på ett föredrag. Man lyssnar på olika föredrag och under en väldigt lång period förhåller man sig oftast ganska passiv, man kanske ställer frågor och så, men man tycker det känns bäst att bara lyssna och inte själv deltaga eller förmedla något. Ofta kan man tycka att man vet ganska lite.

I de olika ULT-logerna finns ett särskilt utvecklat skolningssätt beträffande hur man på ett särskilt sätt introduceras till att bli mera aktiv i den teosofiska verksamheten. Man har därför studiegrupper precis som vi har i Malmö, där man kan gå lite mer in på djupet. Ofta i studiegruppen är det förknippat med att man får börja lära sig att göra en sammanfattning, och när man försöker göra en sammanfattning av ett särskilt teosofiskt ämne så är detta det bästa sättet att komma underfund med hur litet man egentligen vet. Då inser man helt plötsligt att det är ett ofantligt ämne, och då sätts en process igång inom oss, en önskan och en insikt att det är nödvändigt att studera mera.

Sedan börjar man läsa upp Deklarationen inför föredragen, och efter detta händer det kanske att man får göra en kort sammanfattning av någon av de tre Grundsatserna från Den Hemliga Läran. Det faller ofta på olika studenters lott att med egna ord göra en kort sammanfattning och ibland även svara på frågor. Det är ett stort steg att göra en sådan sammanfattning, och det är ett ännu större steg att våga stå och besvara frågor om den.

Dessa små steg försöker ingen forcera fram, utan dessa mognar fram. Läser vi det gula associeringskortet som man signerar när man vill bli associerad medlem, så står det tydligt att man inte påtar sig några andra förpliktelser än de som man själv känner och väljer att man vill utföra. För det är alltid i takt med sig själv som man ska sträva efter att vara, inte i takt med någon annan. Vi ska helt klart se det som en skolningsprocess, som en möjlighet att närma sig vår inre Mästare eller att närma sig det inre pulserande hjärtat i rörelsen, den esoteriska sidan. För det är egentligen det som är det yttersta syftet, att bli ett med Mästaren inom oss.

Så man kan säga att ULT är en teosofisk skola. Det finns olika sätt att närma sig de teosofiska texter man får sig tilldelade. Efterhand som man deltar i studiegrupper och andra verksamheter får man kunskap om att vissa textavsnitt kan kombineras på ett särskilt sätt med andra, och man blir då medveten om ett helt annat djupare innehåll än om man bara läser en text rätt upp och ner, eller om man tar en bok och läser den från pärm till pärm. Och på det sättet är det hela vägen, nya horisonter som ständigt öppnar sig. Insikterna växer gradvis.

Ett annat kännetecknande drag inom ULT är att man betonar en opersonlighet, och det kan kännas lite främmande när man först kommer i kontakt med skolan. Betoningen är att man ska försöka föra fram de tankegångar man har studerat i teosofins filosofi på ett så ofärgat sätt som möjligt. Robert Crosbie blev vid ett tillfälle anklagad för att gömma sig bakom teosofin, och svarade då: "Vilket är bäst, att jag ställer mig bakom teosofin eller jag står framför och skymmer den?"

United Lodge of Theosophists,
Bulletin nr 213, Juli/augusti 2008, Malmölogen

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23