triangelsymbol
nr 64

Sju olika grupper av drömmar

Fråga: Är det bra att uppodla drömmandet?

Svar: Det är genom att uppodla den förmåga som kallas "drömmandet" som klärvoajans utvecklas.

Fråga: Finns det något sätt att tyda drömmar, till exempel genom tolkningar som finns i drömböcker?

Svar: Inget annat sätt än att utveckla den klärvoajanta förmågan och den andliga intuitionen hos "den som tolkar". Varje drömmande Jag skiljer sig åt från varje annat, precis som våra fysiska kroppar gör. Om allting i universum har sju nycklar till sin symbolik på det fysiska planet hur många nycklar kan det då inte ha på högre plan?

Fråga: Finns det något sätt drömmar kan klassificeras på?

Svar: Vi kan i stora drag även dela in drömmar i sju grupper, och i sin tur underindela dem. Därför delar vi in dem i:

1. Profetiska drömmar. Dessa inpräntas i vårt minne av det Högre Självet, och de är i allmänhet klara och tydliga: antingen hörs en röst eller förutses en kommande händelse.

2. Allegoriska drömmar, eller dunkla glimtar av verkligheter fångade av hjärnan och förvrängda av vår fantasi. Dessa är i allmänhet endast till hälften sanna.

3. Drömmar utsända av adepter, goda eller dåliga, av mesmerister, eller av tankar som kommer från personer med mycket viljestarkt förnuft som har för avsikt att få oss att handla enligt deras vilja.

4. Retrospektiva drömmar om händelser som tillhör förflutna inkarnationer.

5. Varningsdrömmar, för dem som inte själv kan bli påverkade.

6. Förvirrade drömmar, vilkas orsaker vi diskuterat tidigare.

7. Drömmar som är rena fantasier och kaotiska bilder, förorsakade av matsmältning, något mentalt problem eller liknande yttre omständigheter.

HELENA BLAVATSKY 
Utdrag ur skriften
Drömmar
(Översatt från Transactions of  the Blavatsky Lodge, Appendix "Dreams".)
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23