triangelsymbol
nr 30

Robert Crosbie – vändpunkten

United Lodge av Theosophists (ULT) är ett sällskap av teosofistuderande som grundades av ett litet antal beslutsamma teosofer för att utöva den Teosofiska Rörelsens syften utan organisatoriska distraheringar och formaliteter. Idén med ULT som en förmedlare av teosofiskt arbete kommer huvudsakligen från Robert Crosbie (1849-1919), en man som genom en lång förbindelse med det ursprungliga Teosofiska Samfundet blev vittne till schismerna och slitningarna i rörelsen, som orsakades av organisatoriska krav, "maktkamp" och konkurrens mellan ledarpersoner. Med hjälp av andra som kommit att dela Robert Crosbies osekteristiska syn på teosofi bildade han ULT 1909 – ett sällskap vars policy och avsikter definieras genom en enkel programförklaring. Han började återställa de teosofiska lärornas källskrifter som inte längre var tillgängliga för allmänheten och inledde ett program för praktisk teosofisk undervisning. Sedan dess har det inte gjorts några ändringar i Deklarationen, programförklaringen av ULTs syften.

Robert Crosbie skrev tidigt:

"Låt ULT blomstra enbart genom sitt moraliska värde. Det arbete vi måste utföra, den kunskap vi måste förmedla, beror inte på några andra än på de sanna Lärarna nämligen Helena P Blavatsky och William Q Judge. Associerade medlemmar måste lära sig att vända sig till dem och de Mästare vilka de tjänade. Inget annat kommer att återupprätta rörelsen. Enighet är grunden för vår strävan. Skulle nu levande personer bli alltför framstående skulle detta avleda uppmärksamheten från denna strävan. Dessa personer skulle kunna bli angripna till skada för rörelsen. Så vi lägger ingen vikt vid vilka de är. Låt de nyfikna och de fientliga dra vilka slutsatser de vill – de verkligt seriösa kommer att döma efter resultaten, inte efter person. Teosofi har inte sitt ursprung i något samfund eller i någon levande person. Vad världen och alla teosofer anbelangar så kommer teosofin från HPB och WQJ, eller rättare sagt, genom dem. Därför, för att undvika missuppfattningar, bortser vi från enskilda personer till förmån för Budskapet och Budbärarna.

ULTs mission och framtid
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23