triangelsymbol
nr 69

Reinkarnationsläran – dold i den kristna läran

I en nyligen gjord intervju, uttalar sig professor MacGregor över det oerhörda intresse som det i dag finns för reinkarnation. "Detta är något som prästerskapet skulle intressera sig för. Det verkar för mig – med undantag för dem som är extremt bokstavstroende som till exempel fundamentala protestanter – som om detta borde vara något för eftertänksamma präster att ge en hel del uppmärksamhet åt."

Och vad beträffar kristna i allmänhet, tillägger han, skulle ett sådant studium berika dem väldigt mycket. "Det kommer att visa människorna att kristendomen har alla slags dolda rikedomar i sin tradition. När många människor talar om kristendomen tänker de enbart på den särskilda kristendom som de känner till: baptistiska, evangelisk-lutherska, irländsk katolska, eller vad det nu kan vara. När en rysk ortodox, till exempel, tänker på kristendomen, tänker han på rysk ortodoxi och känner vanligen till väldigt lite om någonting annat. Det faktum att en kyrka [gnosticismen] ansåg, vilken roll den än spelat inom den kristna ordningen, att reinkarnation åtminstone var ett livsdugligt alternativ, skulle helt säkert visa människorna hur mycket större skatt kristendomen ägde än de tidigare hade förmodat."

En naturlig följdfråga är, säger professorn "om reinkarnation är den slags lära som kan betraktas som ett alternativ, som en möjlig tolkning, eller om den är mer än så, – någonting som kyrkan har förlorat och borde återvinna" och som "av olika historiska anledningar har blivit överskuggad och åtsidosatt." Då vi studerar världsreligionerna, kommenterade MacGregor på ett annat ställe, "finner vi om och om igen att reinkarnationstemat gör sig gällande just vid avgörande tidpunkter i mänsklighetens historia när de institutionella elementen har blivit undergrävda och behovet av det andliga träder in. Det är kanske rent av en av dessa tidpunkter nu, i mänsklighetens långa historia."

SYLVIA CRANSTON & CAREY WILLIAMS
Utdrag ur Reincarnation: A New Horizon in Science, Religion, and Society.
"Reinkarnation i kristen gnosticism"
(Teosofiska Rörelsen nr 70)
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23