triangelsymbol
nr
173

Ockulta Vibrationer
 

Fråga. Då jag funderade över skillnaden mellan vanliga människor och en adept, eller till och med en delvis utvecklad studerande, slog det mig att hjärnmolekylernas vibrationstal liksom dessas koordination med den högre hjärnans vibrationer, mycket väl skulle kunna ligga till grund för skillnaden och även kanske förklara många andra problem.

H.P.B. Det stämmer. De orsakar skillnader och även många egendomliga fenomen. Skillnaden människor emellan beror också i hög grad på vibrationer av olika slag.

Fråga. Då jag läste artikeln [AUM] i The Path april 1886, föreslås åter denna idé. Den inleds på följande sätt på sid 6, Vol I:

”Den Gudomliga Resonansen är endast utandningen av det första ljudet av hela AUM…Den uppenbarar sig inte endast som den kraft vilken sätter Universums partiklar i rörelse och upplivar dem utan uppenbarar sig även i utvecklingen och upplösningen av människan, av djur- och mineralriken samt av solsystem. Bland arierna representerades resonansen i planetsystemet av Merkurius som alltid har sagts råda över de intellektuella förmågorna, samt vara den universella stimulansen.”

Vad menas med detta?

H.P.B. Merkurius har alltid varit känd som den hemliga visdomens gud. Han är Hermes likväl som Budha, Somas son. Om vi talar om tingen på det lägre planet skulle jag vilja kalla den ”Gudomliga resonansen” som du läste om i The Path  för ”vibrationer” och för skaparen, eller det som ger impulsen till varje slags fenomen på astralplanet.

Utdrag ur artikeln Ockulta Vibrationer av  WILLIAM Q JUDGE

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23