triangelsymbol
nr 74

Den ockulta Vägen

Det finns många människor som söker efter praktisk undervisning i ockultism. Det är därför nödvändigt att en gång för alla klarlägga:

a) den väsentliga skillnaden mellan teoretisk och praktisk ockultism eller det som vanligen kallas teosofi å ena sidan och ockult vetenskap å den andra, samt

b) arten och beskaffenheten av de svårigheter som är förbundna med studiet av den senare.

Det är lätt att bli teosof. Var och en som är i besittning av normala intellektuella förmågor, som känner sig dragen till det metafysiska, som lever ett rent och osjälviskt liv, som känner större glädje i att hjälpa andra än att själv bli hjälpt, som alltid är redo att offra sina egna nöjen för andra människors skull, som älskar Sanningen, Godheten och Visdomen för dessas egen skull och inte för det gagn de kan medföra – han är teosof.

Men det är en helt annan sak att beträda den väg som leder till verklig kunskap om skillnaden mellan gott och ont,  en väg som också leder människan till förmågan att göra det goda hon önskar, ofta utan att till synes lyfta ett finger.

Vidare finns det ytterligare ett viktigt faktum som lärjungen bör känna innebörden av, nämligen det oerhörda, nästan obegränsade, ansvar som läraren tar på sig för sin lärjunge. Alltifrån de österländska Guruerna som öppet eller i hemlighet meddelar kunskap, till de fåtal västerländska kabbalister, som åtar sig att undervisa sina lärjungar i den Heliga Vetenskapens första grunder – och dessa västerländska hierofanter är ofta okunniga om den fara de utsätter sig för – var och en av dessa "Lärare" är underkastade samma okränkbara lag. 

Utdrag ur artikeln Praktisk Ockultism av  HELENA BLAVATSKY
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23