yantra1.gif (2187 bytes)
nr 249

Messias

Det är välbekant, att de tidigaste kristna emblemen – innan man ännu börjat framställa bilden av Jesus – var Lammet, den Gode Herden och Fisken. Ursprunget till det sistnämnda emblemet, som i så hög grad förbryllat arkeologerna, blir alltså begripligt. Hela hemligheten ligger i det lätt påvisbara faktumet, att medan Kungen Messias i kabbalan kallas  för "Tolkaren" eller Uppenbararen av mysteriet och visas vara den femte emanationen i Talmud – på grund av orsaker som vi nu ska förklara –  så omtalas Messias ofta som "Dag" eller Fisken". Detta är ett arv från kaldéerna och står, som namnet visar, i samband med den babyloniske Dagon, människo-fisken, som var en lärare och uttolkare för sitt folk. Abarbanel förklarar namnet på så vis, att tecknet för Messias ankomst är en konjuktion av Saturnus och Jupiter i tecknet Fiskarna. Och när de kristna identifierade sin Christos med Gamla Testamentets Messias var de så ivriga att anta denna symbol, att de glömde att det verkliga ursprunget kunde föras ännu längre tillbaka än till den babyloniska Dagon. Hur angelägna de första kristna var att förena sitt Jesus ideal med varje tänkbar kabbalistisk eller hednisk lära framgår av det uttalande, som Clemens av Alexandria gjorde till sina meningsfränder.

När man resonerade om den lämpligaste symbolen till åminnelse av Jesus, yttrade Clemens: "Låt ingravera på stenen i era ringar antingen en duva, eller ett skepp i vinden (Argha) eller en fisk". Hade den vördade kyrkofadern, Joshua, Nuns son – i grekiska och slaviska översättningar kallad Jesus – i tankarna när han skrev denna mening; eller hade han glömt den verkliga innebörden av dessa hedniska symboler?

Teosofiska Speglingar
Den kristna korssymbolens ursprung av Helena Blavatsky
Bulletin nr 250
, December 2011, Malmölogen


 

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23