triangelsymbol
Nr 1

Mästarnas Budskap

Under den sista 25-årsperioden i varje århundrade görs ett försök av Mästarna att främja mänsklighetens andliga utveckling genom en klar och kraftfull förmedling av andliga sanningar, vilka ofta omvälver existerande samhällsinstitutioner och trosformer och i många fall leder till nya banbrytande upptäckter inom vetenskapen. Det är Mästarna eller Mahatmorna av den Hemliga Stora Logen som bevarar den Tidlösa Visdomsreligionen och det är De som övervakar mänsklighetens utveckling. De påverkar varje tidsålder genom att sända sina Sändebud för att undervisa människorna i de Ockulta Vetenskaperna. Mästarna förmedlar vid särskilda tidpunkter de sanningar vi människor behöver och kan tillgodogöra oss just då. Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott och William Q Judge var några av de viktigaste gestalterna som var med och grundade det första Teosofiska Samfundet i New York på Mästarnas uppdrag år 1875. Rörelsens huvudsakliga syfte var då liksom nu:

 1. Bilda en kärna av Universellt Broderskap inom
  mänskligheten utan att fästa avseende på ras,
  troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg

 2. Studera forntida och moderna religioner,
  filosofier och vetenskaper, samt klargöra vikten
  av sådant studium

 3. Utforska de oförklarade naturlagarna och människans
  latenta psykiska krafter.

Helena Blavatsky var redaktör för två tidskrifter (The Theosophist & Lucifer) och författade ett stort antal artiklar. Hon förmedlade dessutom fyra grundläggande böcker om teosofins filosofi. Dessa är: Isis Unveiled (1877), Den Hemliga Läran (1888), Nyckeln till teosofin (1889) och Tystnadens Röst (1889). Dessa källskrifter utgör i huvudsak det ursprungliga Budskapet som Mästarna ville förmedla. HPBs skrifter utgör den senaste inkarnationen av den Tidlösa Visdomen. Den Hemliga Läran betraktades av Helena själv som det främsta av hennes arbeten. Boken kan sägas symbolisera den senaste inkarnationen av teosofins Eviga och Odödliga gnosis – den senaste länken i den gyllene kedjan av Heliga Skrifter som nått oss idag.

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen
Första bulletinen, september 1988
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23