triangelsymbol
nr 32

Människans verkliga Källa

Vi lever i en värld av verkningar som vi mentalt överväldigas av och är oförmögna att frigöra oss från. Så vad som behövs mest i världen är insikt om vår sanna natur. När vi förstår vår egen sanna natur, kommer vi också att förstå den sanna naturen hos varje annan varelse, vare sig den är intelligensmässigt under oss eller så högt över oss som det någonsin går att komma.

Om vi överhuvudtaget skall kunna veta något om vårt väsens och våra förmågors gemensamma Källa måste vi söka denna kunskap inom oss. För inget är skilt från Källan; alla härstammar från det Högsta och är ett med Det i sin allra innersta natur. Denna idé ligger bortom varje gudsuppfattning som vi människor har idag eller allmänt har haft i det förflutna. Det Högsta är bortom form. Det går inte att uttrycka. Var finns den människa som kan säga vad Det är inom henne, som ser, som vet, som känner, som upplever, som samlar summan av alla erfarenheter? Var och en har sitt ursprung i den Eviga Källan därför att alla har samma eviga rot; var och en är ett uttryck för Den.

Om en människa inte förstår vilken hennes verkliga Källa är, vad hennes sanna natur är – om hon antar sig vara det hon inte är – kommer hela hennes sätt att använda tankeförmågan, alla hennes kreativa tankar, alla hennes efterföljande handlingar att ha fel utgångspunkt i både tanke och handling. Om hon tror sig vara en stackars eländig syndare som inte kan göra något själv, då kommer hon att förbli en stackars eländig syndare. Men om hon förstår att alla de verkningar som omger henne beror på tanken – att hon kan skapa bättre verkningar, att allting finns inom hennes räckhåll – då kommer hon att vinna ny insikt och större styrka.

Hon kommer av detta att förstå att universum är lagbundet. Den allra högsta varelsen såväl som den allra lägsta lyder under samma lagbundenhet. Denna Lag finns inte utanför oss, sätts inte i verksamhet av någon eller några varelser utanför oss, utan är inneboende i var och en. Våra handlingar återspeglas till oss – precis vad vi tänker, sådana är vi. Intelligensen bakom våra handlingar står i direkt proportion till de verkningar som återvänder till oss. "Som du sår, skall du också skörda"; som vi skördar, så måste vi också ha sått.

ROBERT CROSBIE
Utdrag ur artikeln Tankens förråd,
Teosofiska Rörelsen nr 66
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23