triangelsymbol
nr 100

Mahatma-logens inflytande

Några som annars är trogna teosofer tror att Rörelsen har misslyckats i denna cykel på grund av den missämja och de falska läror som märks så tydligt. De borde komma ihåg att Mästarna aldrig upphör att arbeta och att det alltid är möjligt även för den ringaste teosof som är klarsynt och människoälskande att bistå Dem i Deras strävanden. Vägen till att lära känna Sanningen är att återgå till det som Lärarna själva gav ut, både beträffande filosofi och rätt arbete. Om man gör så, kommer man att finna att det varken finns "skillnader eller tecken på någon utspårning" inom U.L.T. från de riktlinjer som lagts fram av dessa Lärare. Vi behöver gång på gång fästa alla modfällda eller förvirrade teosofers uppmärksamhet på vad H.P.B. skrev till Judge år 1888:

"I förrgår natt visades mig en syn av de Teosofiska Samfunden
i fågelperspektiv. Jag såg några få ärliga, pålitliga teosofer i
en dödskamp med den vanliga världen, och med andra – no-
minella men ambitiösa – teosofer. De förra är flera till antalet
än du kanske tror, och de segrade, som ni i
Amerika kommer
att segra
, om ni bara förblir trofasta Mästarnas program och
är sanna mot er själva."

Och vidare: "För det är endast när Kärnan är bildad som de sammankallade kan inleda utformandet – vilket kommer att avslutas under de kommande åren hur långt framåt dessa än ligger – av den organisation som vi har i sikte."

Genom slarvig läsning har många elever missat mycket. Om detta är en Rörelse som är inspirerad av Mästarna och om H.P.B. och Judge var Deras språkrör, är det nödvändigt att försöka förstå meningen bakom orden De använde. Att tänka att strävan hade misslyckats och att det inte var lönt att försöka längre, skulle visa bristande tro på Mästarna och en missförståelse av de stora, ockulta lagar som styr en sådan Rörelse som denna.


Utdrag från
I Begynnelsen, Brev IX, s 16 av ROBERT CROSBIE

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23