triangelsymbol
nr 35

Livets egen Initieringsprocess

Det finns inte två människor som betraktar livet ur samma synvinkel, som känner samma sympatier eller antipatier eller som påverkas av saker på exakt samma sätt. Det finns inte två människor som är likadana, varken i livet eller efter kroppens död. Var och en skapar sitt eget tillstånd och sina egna begränsningar. Var och en förvärvar sin egen gudomlighet. Det gudomliga ligger latent inom oss alla, precis som alla krafter finns latenta inom var och en. Ingen annan varelse kan bli mäktigare än vi har förmågan att bli.

Vad är gudomlighet annat än all-omfattande kunskap? Allomfattande kunskap är tillgänglig för varje levande varelse som är villig att ta de nödvändiga stegen. Det som hindrar människan är hennes felaktiga idéer.  Tanken ligger till grund för allt agerande och felaktiga idéer om livet kommer oundvikligen att föra med sig ett felaktigt agerande. Vi tror, att vi alla är olika därför att vi har olika idéer, men i grunden är vi Ett, för det Enda Livet finns inom oss alla. Vi befinner oss alla på samma utgångspunkt, det vill säga, vi blickar utåt och allt utanför oss är det som vi betraktar. Om vi utgår från denna punkt börjar vi att finna oss själva, att se oss själva, att lära känna oss själva. Om vi lär känna oss själva lär vi också känna alla andra. All kunskap en människa kan uppnå om Gud, är den som hon finner inom sig själv. Denna insikt kan aldrig uppnås genom någon yttre förmedling. Alla de stora frälsarna genom tiderna, har aldrig begärt att människan ska förlita sig på en yttre Gud, inte heller att hon ska vara rädd för någon djävul, inte heller ska hon följa någon uppenbarelse. De har inte överhuvudtaget begärt att hon ska tro på någon bok, kyrka eller "ism" av något slag. De har bett henne ta det steg som krävs för att hon ska bli fullkomlig, vilket innebär att lära känna sig själv, sitt eget sanna väsen och därmed varje annan varelses väsen. De har visat att den Verkliga Människan måste träda fram och måste handla i enlighet med sin egen karaktär, och bära det ansvar som enhetstänkandet i naturen kräver.

ROBERT CROSBIE
Utdrag ur artikeln Det Kungliga Mysteriet
Teosofiska Rörelsen nr 40
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23