triangelsymbol
nr 83

Kroppen och astralkroppen

I astralkroppen finns de verkliga organen för de yttre sinnena. Den är sätet för syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Den har sitt eget fullständiga nervsystem och sitt ådernät för befordrandet av det fluidum, som för den astrala kroppen är vad blodet är för den fysiska. I den finns den undermedvetna iakttagelseförmåga och det latenta minne, som våra dagars hypnotisörer sysslar med, men om vilka de inte kan komma till klarhet. När kroppen dör, blir den astrala människan frigjord, och när i döden den odödliga människan – triaden – övergår till ett annat tillstånd, blir den astrala ett "skal" av den en gång däri levande människan och kräver tid för sin upplösning. Detta skal bevarar minnet av det liv människan nyss genomlevat och kan därför automatiskt återkalla och upprepa vad den döde visste, sade, tänkte och såg. Detta skal förblir i närheten av den övergivna fysiska kroppen nästan hela tiden tills denna är upplöst, varefter skalet har att genomgå sin egen dödsprocess. Det astrala skalet kan under vissa betingelser bli synligt. Det är de spiritualistiska seansrummens spöke och utges där för att vara den ena eller andra individens verkliga ande. Attraherat av mediets och de närvarandes tankar fladdrar detta astrala skal omkring dem och galvaniseras slutligen till skenbart liv av en hel skara elementala krafter samt av mediets egen astralkropp eller av något annat mediums i sällskapet. Från detta astrala skal avspeglas sedan i mediets hjärna (såsom på en fotografisk plåt) alla de lovprisade vittnesbörd, som spiritualisterna åberopar såsom bekräftelse på den avlidne vännens eller släktingens identitet. Dessa företeelser godtas som bevis på att den avlidnes ande är närvarande, emedan varken medier eller övriga närvarande har kunskap om de lagar som styr deras egen natur, eller om den astrala materiens och den astrala människans konstitution, kraft och verksamhetssätt.

Den teosofiska filosofin förnekar inte de företeelser, som faktiskt äger rum vid spiritualistiska seanser, men den ger på dem en förklaring, som är den direkta motsatsen till spiritualisternas.

 Utdrag ur Teosofins Ocean, kap V av WILLIAM  Q JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23