triangelsymbol
nr 31

Koncentration

Inom oss måste det finnas en urskillningsförmåga. Och om vi odlade den skulle det bli möjligt för oss att uppnå kunskap om det vi önskar lära känna. Att det finns en sådan förmåga bekräftas av ockultismens lärare och medlet för att uppnå den är genom odlandet av koncentrationsförmågan. Man förbiser i allmänhet eller vill inte tro att den inre människan – som är den som har dessa krafter – måste växa upp och mogna, liksom kroppen måste mogna innan dess organ fullständigt kan tjäna oss. Med den inre människan menar jag här inte det Högre Självet – Ishwara som jag förut talat om, utan den del av oss som brukar kallas själen eller den astrala människan, farkosten m m.

Precis som det är sant att den andra delen, den inre människan har till sitt förfogande alla de krafter och egenskaper som tillskrivs den astrala kroppen, så är det lika sant att dessa krafter hos de flesta människor ännu är latenta eller endast delvis utvecklade.

Denna eteriska kropp har sina egna organ som bildar underlaget till de yttre sinnena som människorna känner till. Det yttre ögat är endast ett instrument varigenom den verkliga synförmågan mottager sådana intryck som har att göra med synen; örat har sin inre härskare – hörselförmågan och likaså med de andra organen. Dessa verkliga inre förmågor strömmar från Anden som vi talade om i början av denna artikel. Denna Ande närmar sig sinnenas föremål genom att härska över de olika sinnesorganen. Närhelst Anden drar sig tillbaka kan organen inte användas.

Vanligtvis kan ingen skillnad iakttagas mellan dessa inre och yttre organ; det inre örat är alltför nära förbundet med det kroppsliga för att kunna särskiljas. Men när koncentrationen har inletts, så börjar de inre organen vakna, så att säga och frigöra sig från de bojor som påläggs dem av deras fysiska motsvarigheter. På så vis börjar människan att duplicera sina krafter.

WILLIAM Q JUDGE
Utdrag ur artikeln Odlandet av koncentrationsförmågan,
Teosofiska Rörelsen nr 51
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23