yantra1.gif (2187 bytes)
nr 265
 

Instinkt och Intuition

Instinkt är en direkt förnimmelse av vad som är rätt, inom sitt eget område. Och intuition är en direkt uppfattning av vad som är sant inom alla ting. Med instinkt och intuition i balans råder förnuft. Djur har rätta instinkter i vad de skall äta och i vad som är farligt för dem, för deras instinkter är förvärvade erfarenheter. Men de resonerar inte om instinkterna, utan känner dem. Vi resonerar och överlägger både kring våra instinkter (för några har vi) och våra intuitioner och oftast hamnar vi i falska positioner på grund av att tankarna vilar på falska grunder. Förnuft är ett verktyg och hjälpmedel som vi arbetar med och om vi startar med felaktiga antaganden och förutsättningar måste vi komma till falska slutsatser, hur felfria resonemangen än må ha varit. Arbetar vi logiskt är det bara med en evig, oändlig och oföränderlig premiss som vi kan komma till rätta, riktiga, hela och fulla slutledningar. I våra sätt att se på saker och ting ska vi på inget annat sätt någonsin kunna fastställa det rätta, riktiga och hela.

När vi försöker närmare förstå instinkt och intuition behöver vi därför fastställa deras sanna grunder. Förvisso måste deras existens ha någon djup mening och orsak. Ser vi på djurriket och olika djurs göranden och låtanden för deras välfärd, så uppfattar vi deras handlingar som instinkter, men utan att göra klart för oss att det var något som frambringade dem. De kunde inte uppstå av sig själva. De måste ha alstrats eller åstadkommits, så som allt annat i detta eller andra universum är framställt eller framkallat. Visdomsreligion från forntiden framställer, att i roten av varje varelse, av vilken grad, av varje slag och i varje form som helst, finns en verklighet – Anden. Och bara Anden. Från Anden har allting uppkommit. Från Anden har alla evolutioner uppkommit. Ande är detsamma i alla. Det som vi förvärvar skiljer sig åt, och detta i enlighet med individers och varelsers grader av framåtskridanden, eftersom evolutioner fortskrider längs individuella linjer. Alla varelser har samma natur. Men eftersom tankar, ideal och handlingar skiljer sig åt, så finner vi att i ett stort universum som vårt har många slags intelligenser utvecklats, och detta ur Roten för all evolution – Anden i varje varelse.

 

Teosofiska Speglingar
Instinkt och Intuition  #12
av Robert Crosbie
Bulletin nr 265
, April 2013, Malmölogen

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23