triangelsymbol
nr 148

Det högre tålamodet

Ditt nuvarande livs karmaläxa är "det högre tålamodet". Jag kan inte säga dig någonting om detta; det är en sak, som var och en själv måste lära sig och vinna genom övning. Driv ut varje längtan att förvärva krafter och sök endast att lära förstå dig själv. Lägg vikt vid bekymmerslöshet. Intala dig själv om och om igen, att det inte är av den ringaste betydelse vad du var i går, utan sträva i varje ögonblick för just det ögonblicket; resultaten kommer av sig själva.

Det förflutna! Vad är det? Ingenting. Borta! Slå det ur tankarna. Du är ditt eget förflutna. Därför angår det inte dig som sådant. Det enda som angår dig är hur du är just nu. Inom dig, som du nu är, finns allt det förflutna. Följ därför den hinduiska grundsatsen: "Ångra ingenting; var aldrig ledsen; och hugg av alla tvivel med den andliga kunskapens svärd." Ånger leder bara till villfarelser. Jag bekymrar mig inte om vad jag var eller vad någon annan var. Jag tänker bara på vad jag är i varje ögonblick. Eftersom varje ögonblick är och genast åter icke är, måste det innebära att om vi tänker på det förflutna, glömmer vi det nuvarande och medan vi glömmer, flyr ögonblicken förbi oss och ökar det förflutna. Alltså ångra ingenting, inte ens de största dårskaperna i ditt liv, Eftersom de tillhör det förgångna och du måste verka i det nuvarande, som är både det förflutna och det tillkommande på samma gång. Så, med den absoluta övertygelsen om att alla dina begränsningar beror på karma, från föregående eller detta liv – och med en fast övertygelse om karma som den enda domaren, vilken bringar dig gott eller ont, allt efter eget förvärv – kan du utstå vad som än händer dig och känna ett överjordiskt lugn, trots tillfälliga stunder av förtvivlan vilket alla känner av, men som sanningens ljus ändå alltid fördriver. Denna vers hjälper oss alltid till rätta med allt:

"Hos honom som vet att alla andliga varelser är av samma natur som det Högsta Väsendet, hur skulle det i honom kunna finnas plats för självbedrägeri och sorg, när han begrundar andens enhet?"

Utdrag ur Brev som Hjälpt Mig ( # VIII), av WILLIAM Q. JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23