yantra1.gif (2187 bytes)
nr 246

Hur bekämpar vi ondskan?

... Det finns två slag av återverkningar som handlingar åstadkommer, de som är goda eller välgörande och de som är onda eller fördärvliga. Hela ansvaret för varje handling vilar på var och varenda varelse. Så när någon befinner sig i något givet läge, gott eller ont – så är det på grund av dennes tankar, ord och gärningar. Hans eller hennes egna och inte någon annans. Vi får något gott och vi får något ont, allt skördar vi av oss själva, men hela tiden, under varje ögonblick i vår tillvaro, har vi krafter att välja i riktningar mot gott och ont.

Gott har ingen tillvaro av sig själv, ondska har ingen tillvaro av sig själv. De två termerna relaterar till frågor om uppförande, hållningar och vandel och till intryck vi får. De kännetecknar blott effekter som uppkommer för oss. Något är ”gott” för oss om det gagnar oss på något sätt och ”ont” om det inte gör det. Vem är det som dömer mellan goda och onda verkningar? I varje sak är det människan själv. En människa säger att det eller det är gott för mig, och det eller det är ont, medan en annan, med en annan synpunkt, och med andra relationer till saker och ting, kanske säger precis motsatsen, till samma sak. Så hela tiden löser frågan upp sig i individuella synpunkter. Till sist analyseras varje människa till att vara den ensamma styresmannen och slutliga auktoriteten i vad som är gott och vad som är ont, så långt det gäller henne själv.

Teosofiska Speglingar
Det Ondas ursprung av Robert Crosbie
Bulletin nr 246
, Juli/aug 2011, Malmölogen


 

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23