triangelsymbol
nr
184

 Gnostiska hemligheter i Pistis Sophia

 

Pistis Sophia, vers 2 ”Dessutom hade Jesus inte berättat för sina Lärjungar om den totala emanation från alla Regioner av det Stora Osynliga och om de Tre Trefaldiga krafterna och om de Fyra och Tjugo Osynliga , och om alla deras Regioner, Eoner och Grader (det vill säga) sättet på vilka de senare, som även de är Projektioner av det Stora Osynliga, blir fördelade.

Inte heller (hade han berättat om) deras Icke-alstrande, Självalstrande och Alstrande, deras Ljusgivare och Parlösa, deras Härskare och Makter, deras Herrar och Ärkeänglar, deras Änglar och Dekaner, deras Ministrar och alla Boningar som finns i deras Sfärer, och alla Grader som finns i var och en av dem.

Inte heller hade Jesus berättat för sina lärjungar om emanationen av Skattkammarens Projektioner och deras Grader; inte heller om deras olika Frälsare och deras Grader…”
 

Pistis Sophia, vers 3 ”... inte heller Regionen med Tvillingarnas Frälsare, som är Barnets Barn [1]; inte heller i de Regioner där de tre Amen emanerar; och ännu inte i Regionen med de Fem Träden och de Sju Amen, som även benämns de Sju Rösterna [2] , på grund av sättet de emanerar.

Inte heller hade Jesus berättat för sina Lärjungar vad för slags kategori de Fem Anhängarna tillhör och inte heller Regionen från vilken de emanerar; inte heller om de Fem Intrycken och den Första Föreskriften, och i vilken kategori de blir utvecklade...”[3]


 [1]  “Barnets barn” är Manas, Buddhiprincipens barn på ett högre plan, och det lägre Manas, barnet av det högre, på ett lägre halvt-mänskligt plan. “Tvillingarna” är esoterismens duala Manasprincip.

[2]  De “tre Amen” är den övre triaden inom den sjufaldiga människan. Regionen med de “Fem Träden” är jorden och alla de platser där de nuvarande och tidigare Fem Rotraserna har utvecklat sig; de “Sju Amen” och de “Sju Rösterna” är identiska med de “Sju Aum-ljuden och de Sju Mystiska Rösterna”,  ”rösten av din inre Gud” (se Tystnadens Röst Online, The Voice of the Silence, sid. 9 och 10). De ”sju åskdånen” som det talas om i Uppenbarelseboken är karakteristiska för samma Andliga Initiations mysterium. Vidare, från en Makrokosmisk synvinkel, är de Sju Amen de sju strålarna från var och en av de “Tre Amen”, som tillsammans utgör de “Tjugo-fyra Osynliga”, och så vidare ad infinitum [i det oändliga].

[3] (Den Första föreskriften, etc.) Då många av dessa termer till viss del blir förklarade senare, är det onödigt att nu gå in i en detaljerad diskussion om hierarkierna. För de allmänna huvuddragen kan de studerande jämföra med The Secret Doctrine, del 1, sid. 213, 435 samt även del 1 av Transactions of the Blavatsky Lodge.

        
      
Utdrag ur Pistis Sophia med kommentarer av  HELENA BLAVATSKY


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23