triangelsymbol
nr 91

Gnosis –den sanna kunskapen

Än en gång har vi klättrat ner längs de sju världarnas spiraltrappa från urtillståndet – som utgör tillvarons innersta Centra – tillsammans med allt det som vi uppnått i tidigare världar. Vi för med oss allt som vi tidigare har uppnått i liknande tillstånd och substansplan, och vi fortsätter i världen genom varje skede, liksom vi fortsätter med våra olika aktiviteter från dag till dag. Sålunda kan vi se att det finns en kontinuitet genom hela utvecklingsförloppet. Det som vi måste lära oss är, att en kunskap om detta förlopp i enlighet med korrespondensprincipen aldrig kan uppnås enbart genom studier, ej heller genom information som någon eller några varelser ger oss, vem dessa än är.

Sann kunskap måste vinnas genom en ökad förståelse av alla lagars universella karaktär och den universella utvecklingslinjen som är gemensam för alla varelser oavsett grad. Vi måste tänka och utöva altruism innan vi kan ta universums högre och mer svårtillgängliga förmågor i besittning och använda dem. Vår tanke och vårt motiv måste vara av den arten att de verkar välgörande för alla varelser. Det vi fått genom teosofins filosofi är avsett att väcka vår uppmärksamhet på detta Centra inom oss som kan skåda, förstå och handla, då det är i besittning av sin egen natur och status. Ty det existerar en djup kunskap om dessa ting i varje människas själ, och själen vet vad den behöver; den kan förstå då hjärnan är ur stånd att göra det, den kan känna då sinnena är ur stånd att förmedla känslor. Denna kunskap finns tillgänglig för varje människa; men endast då det sinne som vi nu besitter står i exakt samklang med den inneboende Andens natur, kommer vi att skåda, inifrån ut, alla de korresponderande riktningar och förhållanden som existerar mellan oss och alla andra varelser. Endast då vi har insett att vi är länkar i tillvarons Stora Kedja, att ingen av oss är onödig, att ingen kan falla bort, att utvecklingen är en och densamma för alla, samt att vi alla kommer från samma Källa och rör oss mot samma mål; ja, endast då kommer vi att tänka och handla utifrån denna grundval och vi kommer att röra oss vidare med den stora kraft som utgår från Centrat i den sanna riktningen som leder till upplysning och makt.

Utdrag ur artikeln
Lagen om korrespondenser av ROBERT CROSBIE
Den Teosofiska Rörelsen nr 59
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23