triangelsymbol
nr 227

Gautamas Esoteriska Lära
Firandet av den 17 november, i åminnelse av instiftandet av
den Teosofiska Rörelsen i Vattumannens Tidsålder

Ett av misstagen som orientalisterna gör när de argumenterar och dömer på basis av ”inre bevis”, som de uttrycker det, är att de antar att Pratyeka Buddhorna, Bodhisattvorna och de ”Fullkomliga” Buddhorna var en senkommen utveckling inom buddhismen. För på dessa tre huvudgrader baseras de sju och tolv graderna av Hierarkiskt Adeptskap. Den första graden tillhör den som uppnått Buddhornas Bodhi (visdom), men som avstår från att bli lärare. De mänskliga Bodhisattvorna är kandidater, så att säga, för det fullkomliga Buddhaskapet (i kommande Kalpor) men med möjligheten att använda sina krafter nu om det behövs. ”Fullkomliga” Buddhor är helt enkelt ”fullkomliga” Initierade. Alla är människor och inte Varelser utan kroppar som det felaktigt lärs ut i de exoteriska Hinayana böckerna. Deras korrekta karaktärsbeskrivning kan endast återfinnas i de hemliga böckerna av Lugrub eller Nagarjuna, grundaren av Mahayana systemet, som sägs ha blivit initierad av Nagorna (de mytiska ”Ormarna”, det beslöjade namnet för en Initierad eller en Mahatma). Den uppdiktade berättelsen som återfinns i kinesiska uppteckningar – förmedlar att Nagarjuna ansåg sin lära vara motsatt Gautama Buddhas tills han med hjälp av Nagorna fann att det var exakt samma lära som Självaste Shakyamuni i hemlighet hade undervisat – är en allegori som bygger på en förenlighet mellan de gamla hemliga brahmanska skolorna i Himalaya och Gautamas Esoteriska Lära, båda parter hade opponerat sig mot den andres rivaliserade skolor. Den förra som är ursprunget till alla andra hade etablerat sig bortom Himalaya århundraden före Shakyamuns närvaro. Gautama var en elev till denna lära och det var från dem, dessa indiska Vise, som Han lärde sig sanningarna om Sunyata, det vill säga, tomheten och det obeständiga i varje jordiskt och flyktigt ting, samt Prajna-Paramita mysterierna eller ”kunskapen på andra sidan floden” som till slut leder den ”Ende Fullkomlige” till den Enda Verklighetens regioner.

Men hans Arhater var inte som Han själv. Somliga var ambitiösa och dessa modifierade vissa läror enligt de stora rådförsamlingarna, och det är på grund av dessa heretikers agerande som Moderskolan först vägrade att förena sina skolor med deras när förföljelsen drev iväg det Esoteriska Brödraskapet från Indien. När till sist de flesta underkastade sig vägledning och kontroll åt huvud-Ashramen så inlemmades Aryasangas´ Yogarcharyaskola med den äldsta Logen. För det är där sedan urminnestider som världens sista hopp och ljus – mänsklighetens befrielse – ligger dold. Många namn har getts åt denna skola och detta land och orientalisterna betraktar nu detta namn som ett mytiskt namn på ett uppdiktat land.

Hursomhelst är det från detta land som hinduerna väntar på sin Kalki Avatar och buddhisterna på sin Maitreya och parserna på sin Sosiosh och judarna på sin Messiah och de kristna på sin Kristus – om de bara hade haft kännedom om det.
 

Teosofiska Speglingar
Utdrag ur Ytterligare några få missuppfattningar korrigerade av Helena Blavatsky
Bulletin nr 227, November 2009, Malmölogen

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23