triangelsymbol
nr 95

Exoterisk och esoterisk teosofi

När Budbärarna lämnade den här scenen var allt som fanns kvar själva Budskapet (exoteriskt och esoteriskt), och de elever som var mer eller mindre kompetenta i att assimilera Budskapet.

Med Budbärarnas altruistiska exempel och med inspiration från Budskapet, borde det Teosofiska Samfundet ha varit i stånd att stå ensamt och förenat.

Olyckligtvis ger historien en annan beskrivning. Upplösningen började genast och fortsätter ännu, och en storslagen möjlighet att i världen inprägla Budskapets anda har gått förlorad genom en förnekan av det väsentliga och ett utövande av det icke väsentliga.

Det Första Syftet – det viktigaste av dem alla, de andra är underordnade – har förlorats ur sikte och har att göra med alla de förändringar och olikheter som har uppstått. "Att bilda en kärna av Universellt Broderskap utan någon som helst åtskillnad" var och är nyckeln till situationen. Låt mig citera några meningar från H.P.B.:s sista budskap till de Amerikanska Teosoferna i april 1891:

"Beskaffenheten av det riskfyllda skede vi nu har anträtt är lika välkända för de krafter som kämpar emot oss, som för de vilka strider på vår sida. Man kommer inte att missa något tillfälle för att så misskund, för att dra fördel av felaktiga eller okloka beslut, av att ingjuta tvivel, av att argumentera emot, av att sprida misstankar, allt för att Samfundets enighet ska splittras på ett eller annat sätt så att våra medlemmars led tunnas ut och bringas i oordning. Aldrig har det varit nödvändigare för medlemmarna i T.S. än det är nu, att allvarligt begrunda den gamla liknelsen om knippet med stickor; splittrade blir de otvivelaktigt brutna, en efter en; förenade finns det ingen jordisk kraft som kan förinta vårt Broderskap ... När allt kommer omkring så finns alla önskningar och tankar som jag kan uttala samlade i denna enda mening, mitt hjärtas aldrig slumrande önskan: 'VAR TEOSOFER, ARBETA FÖR TEOSOFIN!'"

Utdrag från
I Begynnelsen, s 28 av ROBERT CROSBIE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23