triangelsymbol
nr 202

En obekväm sanning – Teosofin
 

De första kyrkofädernas nästan övermänskliga ansträngningar att utplåna själva minnet av Den Hemliga Läran ur människornas hågkomst, har alla misslyckats. Sanningen kan aldrig dödas; därför har de inte lyckats att helt och hållet sopa bort från jordens yta alla spåren av denna urgamla Visdom och inte heller att bakbinda och stoppa till munnen på alla dem, som bar vittne om henne. Tänk bara på alla de tusentals, om inte miljontals handskrifter som blivit uppbrända; på de minnesmärken och byggnadsverk, med deras alltför upplysande inskriptioner och symboliska målningar, som blivit till grunden nedrivna; på de skaror av eremiter och asketer som tidigt strövade omkring bland övre och nedre Egyptens grusade städer, i öknarna och bland bergen, i dalarna och på höjderna, brinnande av nit att spåra upp och förstöra varje obelisk eller pelare, varje papyrusrulle eller pergament, som kunde falla i deras händer, så snart de bara bar tau-symbolen eller något annat av de tecken, som den nya tron hade lånat eller tillägnat sig från den gamla – och man ska tydligt inse, hur det kommer sig, att så litet återstår av forntidens urkunder. – HPB, Den Hemliga Läran Online, I: xli

                                                            

I vår tidsålder – där å ena sidan miljöförstöringen med växthuseffekten och den globala värmehöjningen bara tilltar på grund av materialismens utbredning och där å andra sidan det sekteristiskt-religiösa våldet och terrorn bara ökar i Mellan Östern och på andra håll på grund av fanatismens utbredning – finns det väldigt få personer som ser någon större mening med tillvarons utveckling idag. Allting ser mycket mörkt ut, och väldigt få lösningar på problemen finns i sikte. Vad är egentligen meningen med allt det som sker? Hur kan det ha blivit såhär? Finns det någon som kan besvara dessa svåra frågor i ett större sammanhang eller ge någon förklaring på vad som händer, och framförallt vad ska vi göra? Det var inte för så länge sedan som vi passerade två världskrig med förödande verkningar och i vars fotspår förintelsen låg. Vad har vi lärt oss av dessa hemska händelser? Helena Blavatsky förutspådde och beskrev de stora religiösa tvisterna som var på gång under vår tideräkning, liksom de senaste två karmiska världskrigen, hon säger i Den Hemliga Läran:

I sanning så trivdes fanatismens onda andar – den tidiga och medeltida kristendomens och islams andar – alltifrån början allra bäst i mörker och okunnighet; och båda har de

                – gjort solen röd som blod och jorden till en grav,
                av graven de jämväl ett helvete har skapat,
                och själva helvetet än svartare de gjort!

Dessa båda religioner har förvärvat sina proselyter med svärdet; båda har byggt sina kyrkor på hekatomber av skyhögt uppstaplade mänskliga offer. Över ingångsporten till första seklet av vår tideräkning brann de ödesdigra och olycksbådande orden ”ISRAELS KARMA”. Över ingången till vårt århundrade ska framtidens siare kunna urskilja andra ord, som pekar på en karmisk vedergällning för illistigt förfalskad HISTORIA, för avsiktligt förvrängda tilldragelser, för falskeligen förtalade stora personligheter, vilka av eftervärlden blivit i grund misskända och till oigenkännlighet söndermalda mellan dessa Jagannaths två vagnar: bigotteriet [skenheligheten] och materialismen, av vilka den ena antar för mycket, den andra förnekar allt. Vis är den, som vet att hålla sig vid den gyllene medelvägen och förlitar sig på tingens eviga rättvisa!...”Islams synder och orenheten inom kristendomen är båda lika usla. På uppståndelsens dag ska såväl muhammedaner som kristna komma att inse fåfängan i sina religionsläror. På jorden strider människorna för religionen; i himlen kommer de att få se, att det inte ges mer än en enda sann religion: tillbedjandet av Guds ANDE.  [HPB, Den Hemliga Läran Online, I: xli]
 

Utdrag från ULTs Nyhetsbrev nr 21
Bulletin nr 202, Juli-Augusti 2007, Malmölogen 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23