triangelsymbol
nr 86

Drömlandet

Under drömmandet eller under sömngången är hjärnan endast delvis sovande och sätts i rörelse genom de yttre sinnenas verksamhet på grund av någon särskild orsak. Det kan vara ett ord, en tanke eller en bild som ligger slumrande i en av minnescellerna och som blir väckt till liv genom ett plötsligt ljud som t ex en fallande sten, vilken omedelbart ger drömmarens halvsovande fantasi en föreställning om murade väggar och så vidare. När man blir abrupt väckt i sömnen utan att helt vakna avslutas inte drömmen med det ljud som delvis väckte en, utan man erfar oftast i drömmen en lång serie av händelser som utspelar sig under den korta tidsperiod som detta ljud varar och bör därför helt och hållet förknippas med detta ljud. Vanligtvis är drömmar framkallade av de vakna associationer vi haft tidigare. Några av dessa skapar ett sådant starkt intryck att den minsta tanke kring ett visst ämne som är förknippat med en dröm kan leda till att den återkommer flera år senare. Tartini, den berömde italienske violinisten, komponerade sin "Djävulsdrill" under inspiration av en dröm. Under sömnen tyckte han att Djävulen framträdde inför honom och utmanade honom i ett prov i skicklighet spelande på sin egen violin som han hade tagit med från helvetets regioner och att Tartini accepterade utmaningen. När han vaknade hade melodin från "Djävulsdrillen" på ett så levande sätt etsat sig fast i hans förnuft att han på stående fot skrev ner den; men när han kom till finalen var alla ytterligare minnen spårlöst borta och han lade åt sidan det ofullbordade musikstycket. Två år senare drömde han exakt samma sak och försökte i din dröm minnas finalen när han vaknade. Drömmen återupprepade sig på grund av att en blind gatumusikant lekte med sin violin under musikerns fönster. Coleridge komponerade på ett liknande sätt sitt poem "Kublai Khan" under en dröm som vid uppvaknandet hade gjort ett så starkt intryck på hans förnuft att han skrev ner de berömda raderna, som fortfarande är bevarade. Drömmen uppstod genom att poeten föll i sömn medan han läste i Purchas bok "Pilgrimage" följande rader: "Här gav Kublai Khan order om att uppföra ett palats ... omringat av en mur."


Utdrag ur artiklen Drömland och sömngångare av HELENA BLAVATSKY |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23