yantra1.gif (2187 bytes)
nr 256
 

Det Majestätiska Mysteriet
TILL ER SOM INTE SER NÅGRA FEL

 Det ”Majestätiska Mysteriet” är Livet självt. Liv har vi alla. Alla är vi Livet. Varje varelse överallt är Livet – uttrycker Livet. Att veta vad Livet självt är, innebär att veta vad mysteriet är.

Men det finns en omständighet som föregår denna mystiska kunskap och som Krishna angav i början av Bhagavad Gitas nionde kapitel: ”Till er som icke ser något fel ska jag nu göra denna mest mystiska kunskap känd, och med den bliven känd och förverkligad av er ska ni befrias ifrån ondska.” När människan som önskar lära sig inte är kritiklysten, när hon på ett eller annat sätt har förnummit att sanningen ligger åt ett visst håll, och ger all sin uppmärksamhet däråt, utan att kivas med termer eller idéer som läggs fram, då har hon den sant studerandes hållning. Den som har behov av att veta måste för stunden lägga alla förutfattade meningar, stoltheter och fördomar som hon kan ha haft åt sidan. Då är hon redo att påbörja sina studier och ta första steget åt rätt håll.
 

Teosofiska Speglingar
Det Majestätiska Mysteriet  av Robert Crosbie
Bulletin nr 256
, Juni 2012, Malmölogen

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23