triangelsymbol
nr 15

Det Gyllene löftet

DE forntida vise firade och förstod vad som av dem kallades för "Solens födelse" eller solens återvändande från sin nordliga kurs, som började den 21 december. De visste att alla naturens ockulta krafter har en stigande och ökande tendens vid solens återvändande. I den uppstigande vågen av andligt och psykiskt förnyande, har allt som vi önskar att göra en större verkan än vid någon annan tid på året.

Vad som är mest viktigt för oss är en riktig grundval för vårt tänkande. Vi behöver förstå livets mening, att se att vi är resultatet av många av våra egna tidigare liv, och att erkänna en evolutionslag – en lag både sann och barmhärtig – som är verksam överallt. Det är på grund av att denna lag verkar i en cykel fylld av intryck och upplevelser som vi har en tendens att varje år avge nyårslöften. Vi skulle, genom förståelse och användning av denna återkommande lag, kunna sätta dessa löften i verksamhet.

Vi ger ofta löften för att det är "rätt" att avge dem utan någon verklig förväntan om att hålla dem. Vi minns dem ett par dagar, de hämmar oss ett litet tag, och sedan gör sig de gamla begären gradvis gällande och vi är tillbaka i de gamla spåren. Löftena kommer aldrig att vara till någon nytta om vi inte håller dem.Varför har vi alla våra favoritteorier om livet, våra favoritreligioner eller -filosofier? Därför att de stämmer överens med våra egna önskningar – inte därför att de stämmer med sanningen eller att de ger en förklaring till alla de mysterier som vi ser runt omkring oss. Det är på grund av detta som vi, efter så många år av vad vi kallar civilisation, inte har blivit ett dugg visare utan fortsätter i samma gamla hjulspår av liv och död, sorg, lidande och smärta. Ändå är vi inte tvungna till det, förutom att vi binder oss själva genom våra egna tankar och handlingar.

Vi har en möjlighet, om vi lär oss förstå vår egen natur. Låt oss då fatta ett viktigt beslut: beslutet att veta; beslutet att tänka och handla rätt; beslutet att skaffa oss något av den kunskap som alltid har exiterat – kunskapen om att människan är ett andligt väsen som ständigt genomgår förändringar i materiens rike. Allt eftersom vi mer och mer börjar lita på det inre Självet, börjar vi också ge uttryck för och använda den kraft som vi redan har – och den är bra mycket större än vad vi kan föreställa oss. Vi måste hjälpa oss själva genom att ta emot de anvisningar som redan har givits i teosofins läror – anvisningar från Mästarna.

ROBERT CROSBIE
Utdrag ur artikeln Nyårslöften
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23