yantra1.gif (2187 bytes)
nr 237

Det finns ingen religion
högre än Sanningen
MAHA CHOHANS SYN PÅ TEOSOFISKA SAMFUNDET


Eftersom den lära vi förkunnar är den enda sanna, måste den - med stöd av sådana bevis, som vi är beredda att lämna - slutligen triumfera liksom varje annan sanning. Likväl är det absolut nödvändigt att inskärpa den gradvis, underbygga dess teorier - obestridliga fakta för dem som vet - med direkta slutsatser härledda från och bekräftade av den moderna exakta vetenskapens vittnesbörd.

... Om våra läror skall ha någon praktisk inverkan på den så kallade moralen eller idéerna om sanning, renhet, oegennytta, medkänsla och så vidare, måste vi sprida kunskap om teosofi i en lättfattlig form. Det är inte den individuella bestämda föresatsen att uppnå Nirvana (höjdpunkten av all kunskap och den absoluta visdomen) för egen del - vilken, när allt kommer omkring, endast är själviskhet av ett mer förfinat och tjusande slag - utan det självuppoffrande sökandet efter bästa sättet att föra våra medmänniskor in på den rätta vägen, att göra denna tillgänglig för så många som möjligt, som utmärker den verkliga teosofen.

... När alla religioner väl blivit lösta och befriade från sin döda barlast av dogmatiska uttolkningar, personnamn, antropomorfa åskådningar och avlönat prästerskap, skall deras grundläggande läror visa sig vara identiska i sin esoteriska innebörd. Osiris, Krishna, Buddha, Kristus skall visa sig vara olika namn på samma kungsväg till den slutliga sällheten: NIRVANA. Den mystiska kristendomen, det vill säga den kristendom, som lär att människan frälser sig själv genom sin egen sjunde princip, det befriade Param-Atma (Augoeides), som vissa kallar Kristus, andra Buddha och som motsvarar pånyttfödelsen eller återfödelsen i anden, skall befinnas vara alldeles samma sanning som buddhismens Nirvana.

... Om religion och filosofi skall vara sann, så måste de kunna ge oss lösningen på varje problem. Att världen befinner sig i sådant eländigt moraliskt skick, är ett avgörande bevis för att inga av dess religioner och filosofier - allra minst de civiliserade folkslagens - någonsin ägt SANNINGEN. De riktiga och logiska förklaringarna på problemen med de stora duala principerna, rätt och orätt, gott och ont, frihet och förtryck, smärta och lycka, egoism och altruism, är lika omöjliga för dem nu som de var för 1881 år sedan. De är lika långt från lösningen som de någonsin varit. Men det måste ju någonstans finnas en konsekvent lösning på dessa problem, och om våra läror visar sig vara i stånd att erbjuda den, så skall världen vara den första som erkänner, att detta måste vara den sanna filosofin, den sanna religionen, det sanna ljuset, som ger sanningen och ingenting annat än sanningen.

Förmedlat av MAHA CHOHAN, Stormästarens brev, 1882
 

Teosofiska Speglingar
Utdrag ur
Maha Chohans brev till A. P. Sinnett från K. H. september 1882 Online. Mahtma Letters in Chronological  sequence. Appendix II, s 477.
Bulletin nr 237
, Oktober 2010, Malmölogen

 Arkivet (1-236)

 

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23