triangelsymbol
nr 3

Den Teosofiska Rörelsen

Den moderna Teosofiska Rörelsen instiftades den 17 november 1875 i New York av Helena Blavatsky på uppdrag av Mästarna. Därefter följde en lavinartad utveckling med teosofiska loger över hela världen. I dag är den Teosofiska Rörelsen verksam i nästan varje storstad. Fyra år efter Helena Blavatskys död 1891 splittrades Teosofiska Rörelsen i två grenar. 1. Det nya Teosofiska Samfundet i Amerika vilket grundades den 28 april 1895 under ledning av William Q Judge. 2. Teosofiska Samfundet (Adyar) under ledning av Henry S Olcott, vilket var det gamla samfundet. Vi fick då ett "västerländskt" och ett "österländskt" samfund, där båda förmedlade sin egen version av teosofin. Judge dog ett år efter uppdelningen den 21 mars 1896. En av hans närmaste medarbetare Robert Crosbie (1849-1919) fann efter en tid att han inte kunde fortsätta att verka inom det amerikanska samfundet på grund av organisatoriska krav, "maktstrider" och konkurrens mellan ledarpersoner. Så han fick vara med om ännu en förändring inom den Teosofiska Rörelsen. 1909 grundade Robert Crosbie i Los Angeles United Lodge of Theosophists (ULT) för att där åter samla de teosofer som var intresserade av att studera och ta del av det ursprungliga teosofiska budskapet som det hade förmedlats av Helena Blavatsky.

Den första ULT-logen i Sverige instiftades i Malmö den 1 april 1987. ULT sponsrar också föredrag i Lund, Torekov, Kristianstad och på andra ställen med jämna mellanrum. Det som sammanbinder ULT-associerade världen över är Deklarationen som har sammanställts av  Robert Crosbie. Deklarationen förklarar på ett kort och koncist sätt hela ULTs mission. Den säger bland annat:

Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar
sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras,
tro kön, ställning eller organisationstillhörighet.

Och det är med dessa tankar i hjärtat som vi teosofer bör betrakta våra medsökare och våra medmänniskor.

Den sanne teosofen tillhör ingen kult eller sekt
men tillhör likväl dem alla.

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS
Malmölogen, november 1988
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23