triangelsymbol
nr 66

Den kontinuerliga Teosofiska Rörelsen

Det är en mycket stor skillnad mellan den Teosofiska Rörelsen och något som helst Teosofiskt Samfund. Rörelsen är moralisk, etisk, andlig, universell, osynlig utom till sina verkningar samt kontinuerlig. Ett Samfund bildat för teosofisk verksamhet är en synlig organisation, en effekt, en maskin avsedd att lagra energi och att sätta den i verksamhet; ett samfund varken är eller kan vara universellt eller kontinuerligt. Organiserade Teosofiska Samfund bildas av människor för att ge bättre samarbetsmöjligheter, men eftersom dessa endast är yttre skal måste de givetvis då och då förändras allt eftersom mänskliga fel och svagheter gör sig gällande och tiderna förändras. Dessutom kräver den stora bakomliggande andliga rörelsen just sådana förändringar.

Den Teosofiska Rörelsen är kontinuerlig och kan därför spåras genom alla tider och inom alla nationer. Varhelst tanken har kämpat för frigörelse, varhelst andliga idéer i motsats till former och dogmatism förkunnats, kan vi urskilja den stora rörelsen. Jacob Böhmes verk var en del av denna rörelse, precis som det Teosofiska Samfund som existerade för över hundra år sedan. Luthers reformation måste räknas hit och den stora striden mellan Vetenskap och Religion, så utmärkt skildrad av Draper, var lika mycket del av den Teosofiska Rörelsens verksamhet som det nuvarande samfundet med detta namn. Denna strid och den frihet som vetenskapen vann var i själva verket lika viktig för världens framsteg som någon av våra organisationer varit. Bland politiska exempel på rörelsen räknas de amerikanska koloniernas självständighetsförklaring som resulterade i bildandet av en stor nation, i teorin baserad på broderskap.

WILLIAM Q JUDGE
Teosofiska Rörelsen nr 31
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23