triangelsymbol
nr 85

Den intelligenta viljan

Detta universum är förkroppsligat Medvetande eller Ande. Och liksom den enskilda vattendroppen inom sig bär på samma egenskaper som den stora oceanen, så innehåller varje väsen, oavsett dess intelligensgrad, potentialerna och möjligheterna för det högsta. Det är den Andliga viljan i verksamhet som har alstrat allt.

Det stora teosofiska Budskapet har för varje intresserad sökare tillhandahållit hjälpmedlen genom vika han kan lära känna sanningen om sig själv och naturen. Liksom de äldre Bröderna i det förflutna har tillhandahållit detta budskap, så har De även gjort det i dag. Allt som mänskligheten behöver har vi fått. Men kan du ge något till någon som inte vill ta emot det? Kan du över huvud taget förmedla något till någon som inte vill ta emot?

Det måste finnas ett öppet sinne, ett rent hjärta, ett vaket intellekt, ett obeslöjat andligt varseblivande innan det finns något hopp för oss. Så länge som vi förblir självcentrerade, och så länge som vi är tillfreds med det som vi redan vet och har, kommer detta Budskap inte att vara något för oss. Detta budskap är för de hungriga, för de uttröttade, för de som hungrar efter kunskap, för de som genomskådat bristerna i den kunskap som framlagts för oss av de som kallar sig för våra lärare, för de som inte någonstans finner någon förklaring till de mysterier som omger oss, för de som inte känner sig själva och inte förstår sig själva. För alla dessa finns det en väg; för dessa finns det föda i överflöd; för dessa upprätthålls hela Rörelsen vid liv genom en enda vilja, De Äldre Brödernas Vilja som har fört dessa stora eviga sanningar genom gott och ont så att mänskligheten skall kunna dra fördel av dem. Detta har de gjort utan att hysa en önskan efter belöning, utan att önska erkännande. Den enda önskan de hyser är att Deras medmänniskor, Deras yngre bröder skall kunna få veta, skall kunna förverkliga det som De har kännedom om.

Utdrag ur artikeln Den kreativa viljan av ROBERT CROSBIE
Den Teosofiska Rörelsen nr 54
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23