triangelsymbol
nr 8

Den Inre Cirkeln

I Tibet under 600-talet gifte sig kung Srongtsen Gampo med två prinsessor, en från Kina och en från Nepal, och de två hustrurna spred, efter att ha omvänt kungen, Buddha-Dharma i hela landet. De infödda shamanerna av bönreligionen förbittrades över förändringen och det uppstod många stridigheter, men på 700-talet tillkallades den store Padma Sambhava, "den Lotusfödde", från det buddhistiska Universitetet i Nalanda, för att omorganisera den Tibetanska Buddhismen, och för att skapa en skola av översättare, som i sinom tid gav de tibetanska buddhisterna en fin sammanfattning av den indiska buddhismen. Kloster grundades med den ofrånkomliga indelningen i olika traditioners lära och teknik. På 1000-talet grundade Atisha, en mahayanamunk från Indien, Kardampaskolan och åtföljdes inom kort av Marpa, som grundade Kargyudpaskolan och hans berömda lärjunge Milarepa framstår även in i våra dagar som den gåtfulle ondskefulle mannen vilken omvandlades till ett framgångsrikt helgon. På 1300-talet kom den störste personen av dem alla, Tsong-kha-pa, en sann Visdomens Mästare, som reformerade Kardampaskolan och grundade Gelugpa Orden, "De Dygdiga" vars gula ceremonihattar har gett dem detta namn.

Detta var något om den tibetanska buddhismens esoteriska form som en gång i tiden var känd i västerlandet som lamaism. Här finns ett stort utbyte av buddhistiska principer, en djup kunskap om de omfattande heliga skrifterna, hämtade från Tanjur och Kanjur, och en rad av högtstående Lärare av stort andligt uppnående. Ändå är det märkligt nog så att helheten av denna fullständiga religion, som västerlandet hittills endast delvis känner till, själv fungerar i periferin av en andlig filosofi, som västerlandet visste lite eller inget alls om för hundra år sedan. Här, så att säga, i en mindre cirkel inom den större, finns en andra grupp av Lärare, ett Tibetanskt Broderskap, vars Visdom är äldre än buddhismen, där var och en har oerhört utvecklade förmågor, där var och en är en hängiven tjänare åt den högste Mästaren, Herren Buddha, som de hänvisar till som "reformatorn och han som kodifierat det ockulta systemet".

Utdrag ur Exploring Buddhism av CHRISTMAS HUMPHREYS
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23