triangelsymbol
nr 5

Astralljusets Inflytande

Ormen som symbol och levande varelse vördas djupt av hindun. Ormens slingrande kropp gestaltar solens stora bana genom den eviga rymden där solen för med sig den snabbt roterande jorden på hennes mindre omloppsbana Ormens periodiska ombyte av skinn gör den till en tydlig illustration av förnyat liv eller reinkarnation. När ormen rullar ihop sig för att gå till attack gestaltar den hur Karma-Nemesis lagen  fungerar, som utdelar sina slag på grundval av våra egna handlingar, utan att någonsin missa målet. När ormen biter sig i stjärten och på så vis bildar en cirkel, symboliserar den evigheten, nödvändighetens kretslopp, den alltuppslukande tiden. Forna tiders Invigda såg även ormen som en sinnebild för astralljuset som både är djävulsk och gudomlig.

Likt en väldig skärm eller reflektor hänger astralljuset hotande över jorden och verkar som en väldigt kraftfull universell hypnotisör för människorna. Eftersom bilderna från alla goda och onda handlingar, såväl våra förfäders som våra egna, alltid är närvarande för våra inre själv, så påverkas vi ständigt av dem genom suggestion och går och gör likadant. Om detta säger den franske prästen-mystikern Eliphas Lévi: "Vi förvånar oss ofta att vi i sällskap påverkas av onda tankar och ingivelser som vi inte trott varit möjliga, och vi märker inte att de härrör från en osund granne. Detta faktum är av stor betydelse, eftersom det sammanhänger med  samvetets yttringar – en av magins förfärligaste och mest obestridliga hemligheter... Så osunda själar har en dålig andedräkt och förpestar den moraliska atmosfären, det vill säga, de blandar in orena bilder i astralljuset som genomtränger dem, och åstadkommer därigenom giftiga strömmar".

Astralljuset kan därför fyllas med onda eller goda bilder som sedan återspeglas i varje människas undermedvetna. Om vi fyller astralljuset med dåliga bilder –  precis sådana som vi i vårt århundrade med förkärlek skapar – så kommer det att bli vår djävul och förintare. Men om genom ädelt föredöme, av blott några få män och kvinnor, ett annat och renare slag av handlingar avtecknas på denna oförgängliga tavla, så skulle det bli vår Gudomliga Frälsare.

Utdrag från EKO FRÅN ORIENTEN, kap XXI av William Q Judge
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23