triangelsymbol
nr 110

Astralkroppens mysterium

 

Perioden från befruktningsögonblicket fram till förlossningen är en tid fylld av många mysterier. Den fysiska processens förlopp är väl dokumenterad av vår tids vetenskap, men kanske kan det för en sökare vara av intresse att fördjupa sig i detta mysteriums mer ockulta aspekter. Vad sker egentligen under de tio månvarv då den Gudomliga människans fysiska tempel fullbordas?

I Den Hemliga Läran I:241 kan vi läsa följande om befruktningen:

När den animala mannens säd nedlägges i den animala kvinnans jordmån, kan detta utsäde inte gro, utan att det blivit befruktat av den sexfaldiga himmelska människans fem krafter (utflödet eller emanationen från dennas principer). Därför framställes mikrokosmos som en femhörning inom den sex-uddiga stjärnan, makrokosmos.

Vi ser att det vi känner som befruktning endast är det yttre fullbordandet av en inre andlig process. En process som vi intuitivt får glimtar av, allt eftersom vi fortsätter vårt sökande.

Den teosofiska barnboken "Because" for the children who ask why, belyser på ett enkelt sätt kärlekens betydelse vid befruktningens heliga tillfälle. På sidan 82 står det:

"Ni vet det som far har förklarat för er om hur vatten uppstår ur två olika gaser. Två delar väte och en del syre förblir i en glasburk två skilda gaser ända tills en elektrisk gnista förs in i burken. Då kommer de två gaserna att omvandlas till vatten. På samma sätt är kärleken den elektriska ström som förenar Moderns och Faderns värdefulla livsvätskor inom Modern, och den gnista som antänds är mittpunkten i den nya babykroppen. Ty den åstadkommer att den väntande själens modellkropp smälter samman med moderns kropp, och kring denna modell börjar nu den fysiska kroppen att växa."

Fotografen Lennart Nilsson har skildrat det fysiska embryots tillväxt på ett förnämligt sätt i boken och filmen Ett barn blir till. I denna skildring ser vi hur embryot antar olika former som verkar korrespondera till olika utvecklingsstadier i den evolutionära processen.

TEOSOFISKA RÖRELSEN 
nr 37, s 16-17


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23