triangel.gif (5598 bytes)
nr 1

   Om Ljus på Vägens författarskap

från
ForumSvaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 


 

Vilka är de 3 böcker som hänvisas till i Forum nr.1 som var skrivna eller inspirerade av Högre makter?


1. W.Q.J
. – Dessa böcker borde bedömas enligt deras inneboende värde utan tanke på författarskap eller inspiration. Angående Ljus på Vägen har författaren Mabel Collins precis i pressen hävdat att hon medvetet genomförde ett bedrägeri genom att säga att någon adept inspirerade henne, när det istället var hon själv som var författare. För de som vet vem hon är och som känner till hennes begränsningar, kommer inte att reagera på detta påstående, eftersom hon varken på naturlig väg eller genom studier är kapabel att skriva en sådan bok som innehåller uttalanden angående grundläggande principer inom ockultismen, vilka dessutom var fullständigt främmande för henne. Den självklara slutsats som man kan dra beträffande påståendet om bedrägeri på begäran av en ledande teosof behövs inte tas upp här. Som jag ser det, är det ett faktum att en lärd Adept inspirerade och dikterade verket från början till slut, precis som Mabel Collins först skrev, och det enda riktiga att göra efter hennes aktuella tillkännagivande är att fullständigt lösgöra hennes namn och personlighet från en bok som är en juvel i sig själv och som verkligen kan överleva av sin egen kraft. [sid 1]
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23