yantra1.gif (2187 bytes)

Yoga och Meditation Online – huvudindex
Meditation, Patanjali, Yoga, Raja Yoga, OM, AUM, yogafilosofin, koncentration, kontemplation, uppmärksamhet, medvetandets utveckling, bön, inre samling, inre frid, enpunktsinriktning, centrum, energier, självkännedom, harmoni, balans, inre utveckling, Tystnadens Röst, karma, paramita-vägen, pratyehara, dhyana, dharana, samadhi, sannyama, mantra, sutra, integral yoga...
 


En kommentar av Katherine Hillard över W Q Judges version av Yoga Sutras

Yogi Patanjalis Ordbok – Första Boken,  från Malmölogens Raja Yoga Skola
Yoga utan gränser – Nyhetsbrev från Malmölogen
Teosofisk Meditation – Nyhetsbrev från Malmölogen

Patanjali Yoga-Aforismer – Bok IV av William Q Judge
Patanjalis Yoga Aforismer – Bok III av William Q Judge
Patanjalis Yoga Aforismer – Bok II av William Q Judge
Patanjalis Yoga Aforismer – Bok I av William Q Judge
Förord till Patanjalis Yoga Aforismer av William Q Judge

Patanjalis Yoga Sutras – Dagbok 10, från Malmölogens Raja Yoga Skola
Patanjalis Yoga Sutras – Dagbok  9, från Malmölogens Raja Yoga Skola
Patanjalis Yoga
Sutras – Dagbok  8, från Malmölogens Raja Yoga Skola
Patanjalis Yoga
Sutras – Dagbok  7, från Malmölogens Raja Yoga Skola
Patanjalis Yoga Sutras – Dagbok  6, från Malmölogens Raja Yoga Skola
Patanjalis Yoga
Sutras – Dagbok  5, från Malmölogens Raja Yoga Skola
Patanjalis Yoga
Sutras – Dagbok  4, från Malmölogens Raja Yoga Skola
Patanjalis Yoga
Sutras – Dagbok  3,  från Malmölogens Raja Yoga Skola
Patanjalis Yoga
Sutras – Dagbok  2,  från Malmölogens Raja Yoga Skola 
Patanjalis Yoga
Sutras – Dagbok  1,  från Malmölogens Raja Yoga Skola 

Hur skall vi sova? ur The Theosophist

Meditation by H B Mitchell
Yoga Filosofin av Helena Blavatsky

Att få full kontroll på Lägre Manas – Teosofiska Speglingar nr 193
Undervisning i Patanjalis Raja Yoga Filosofi – Teosofiska Speglingar nr 192

Raja Yoga eller Ockultism av Helena Blavatsky

How shall we sleep? – Five Years of Theosophy
 
Everyday Questions on Patanjalis Yoga Aphorisms –  Part III, Theosophy Magazine
Everyday Questions on Patanjalis Yoga Aphorisms –  Part II, Theosophy Magazine
Everyday Questions on Patanjalis Yoga Aphorisms –  Part I, Theosophy Magazine


Patanjaliboken – Internetbokhandeln

Hinder vid meditation – ForumSvar nr 132 av William Q Judge
Vad är Udgitha? av William Q Judge
Meditation, Koncentration, Vilja av William Q Judge
De tre Egenskaperna och Meditation – av William Q Judge
Odlandet av Koncentrationsförmågan (del 1) av William Q Judge
Odlandet av Koncentrationsförmågan (del 2) av William Q Judge  
Nadas Röst – Det Ljudlösa Ljudet – Teosofiska Speglingar nr 18


Sju Gyllene Nycklar – Teosofiska Speglingar nr 20
Koncentration  – Teosofiska Speglingar nr 31
Bönen – en ockult process – Teosofiska Speglingar nr 40
Meditation och karma  – Teosofiska Speglingar nr 52
Det Enda Medvetandet – Teosofiska Speglingar nr 104
Det Högre Självet – Teosofiska Speglingar nr 105
Meditation – Dhyana, Dharana, Samadhi – Teosofiska Speglingar nr 157


Koncentration – diskussionsämne nr 16 av William Q Judge
AUM av William Q Judge
Träffa målet av William Q Judge


HPBs Meditationsdiagram från I.G. Undervisningen

Studies in The Voice of the Silence" – part 1 by B P Wadia
Studies in The Voice of the Silence" – part 2 by B P Wadia
Studies in The Voice of the Silence" – part 3
by B P Wadia
Studies in The Voice of the Silence" – part 4 by B P Wadia

Genom De Gyllene Portarna – kap 1 av Mabel Collins
Genom De Gyllene Portarna – kap 2 av Mabel Collins
Genom De Gyllene Portarna – kap 3 av Mabel Collins
Genom De Gyllene Portarna – kap 4 av Mabel Collins
Genom De Gyllene Portarna – kap 5 av Mabel Collins


Ljus på Vägen - Karma
av Mabel Collins
Ljus på Vägen - Kommentarerna av Mabel Collins
Ljus på Vägen - Bok I & II  av Mabel Collins

Tystnadens Röst – Första Fragmentet
av Helena Blavatsky

Paramita Stigen – Arcana nr 1  Malmölogen ULT
Dzyans Bok, intuition och meditation  – Arcana nr 3
Malmölogen ULT
 


| till William Q Judge | till ARCANA | till Helena Blavatsky | till ULTs hemsida | till  B P Wadia | 


wpeAF.jpg (3179 bytes)


Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23