triangel.gif (5598 bytes)
nr 3

   Karmalagens verkningar vid naturkatastrofer    

från
ForumSvaren 1889-1896

William Q Judge

© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö


Dorje1.gif (4461 bytes)


 

Hur skall man tolka katastrofen i Johnstown utifrån karma?

3. W.Q.J. – En ofullständig syn på karma delas av många teosofer. Karma tänker man sig bara relaterar till människor, och när det talas om "lagen om moralisk kausalitet", så tillämpas detta uteslutande på människan. Detta lämnar oss inte bara utan en lag beträffande de talrika verkningarna och effekterna i den naturliga världen, utan uppställer också allvarliga svårigheter i nuläget på grund av en sådan katastrof som översvämningen i Johnstown.

Ett annat vanligt fel är att man bara ser karma som en bestraffning, då däremot karma verkar lika beträffande belöning eller straff. Ett glädjefyllt liv beror på karma lika mycket som ett liv i elände.

Ordet "karma" betyder "handling", och är i ett större sammanhang den store Omanifesterades handling, även om det kallas Gud eller det Absoluta. I det ögonblick då det Omanifesterade börjar att manifestera sig i skapelsen eller utvecklingen, då har dennes handling eller karma påbörjats. Följaktligen är varje händelse – stor eller liten, varje manifestation av liv, varje skapt ting och alla fakta och händelser under en människas liv – styrda av karmalagen.

De tre typerna av karma är:

Det som vi upplever; det som vi skapar för nästa liv; och det som vi har gjort, men som hålls tillbaka oupplevt till något av våra andra liv.

Denna uppdelning gäller hela naturen.

På vilket sätt genomför karma sin verksamhet?  Med hjälp av de instrument som är lämpliga att verkställa målet och förbruka den; och när detta genomförs kommer den lämpliga karman att kännas eller upplevas.

När vi har alla dessa fakta framför oss, förstår vi att karman i den materiella världen (såkallat), som den nu existerar, är karma som blivit över från en föregående manvantara eller manifestationsperiod, vilket i sin tur verkar genom det passande instrument som vi alla kallar för världen. Och det skulle till och med kunna vara så, att det existerar en särskild "världskarma" som blivit kvar för att medvetandegöras eller bli upplevd, i nästa cykel eller manvantara.

Enligt dessa lagar är det möjligt att många individer kanske måste samlas på just en sådan plats som Johnstown, vilken besitter ett sådant fysiskt, mentalt, och psykiskt instrument vilket har förmågan att vid en särskild tidpunkt släppa ut mängder av ackumulerad karma; och i det här fallet kommer de att känna av verkningarna som vi kan se i översvämningarna som spolar bort  dem.

Men att säga att en sådan katastrof ska kallas för ond karma, i vartenda fall, är inte riktigt. Vissa blev dödade, och det kan man ju inte säga att det var till deras fördel; andra kommer utan tvivel att lida hela livet igenom; och ytterligare andra kan få fördelar genom de förhållanden som skapade en fullständig förändring av livet.

Vi måste också komma ihåg att under varje timme, så dör så många som 10.000 människor på olika platser runtomkring i världen. Sålunda ackumulerar och känner vi varje timme den karma som frambringar död för ett sådant antal människor. [s 2-3]|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23