yantra1.gif (2187 bytes)

 Senzar – prästerskapets språkHELENA BLAVATSKY

© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

  
Tystnadens Röst ur De Gyllene Föreskrifternas Bok. Till dagligt bruk för Lanoos (Lärjungar)

De ursprungliga Föreskrifterna är inristade på tunna avlånga plattor [oblongs]; vars kopior mycket ofta är gjorda på runda skivor. Dessa skivor förvaras vanligen på altaret i de tempel som är uppförda vid centra knutna till de så kallade "kontemplativa" eller Mahayana (Yogacharya) skolorna. De är skrivna på olika sätt, ibland med tibetanska bokstäver, men ofta med bildskriftstecken. Prästerskapets språk (Senzar) kan, förutom på sitt eget alfabet, också återges på olika sätt med chifferbokstäver, som mera liknar bildskriftstecken än stavelser. En annan metod (på tibetanska lug), är att använda siffror och färger, där varje siffra och färg motsvarar en bokstav i det tibetanska alfabetet (trettio enkla och sjuttiofyra sammansatta bokstäver). Det utgör på så vis ett fullständigt kryptografiskt alfabet. När bildskriftstecken används finns det ett bestämt sätt att läsa texten. I detta fall står de symboler och tecken som används inom astrologin – zodiakens tolv djurtecken samt de sju grundfärgerna, var och en i tre nyanser (den ljusa, den primära och den mörka) – för det enkla alfabetets trettiotre bokstäver, samt för ord och meningar. Enligt denna metod utgör de tolv "djuren", upprepade fem gånger, tillsammans med de fem elementen och de sju färgerna, ett helt alfabet som består av sextio heliga bokstäver och tolv tecken. Ett tecken placerat i början av texten anger om den ska läsas enligt det indiska sättet, där varje ord helt enkelt är anpassat till sanskrit, eller enligt den kinesiska sättet att tyda bildskriftstecken. Det lättaste sättet är emellertid det där läsaren inte behöver använda något specifikt språk överhuvudtaget, eftersom tecknen och symbolerna i likhet med de arabiska siffrorna är en gemensam och internationell egendom bland invigda mystiker och deras anhängare. Samma egenhet är kännetecknande för ett av de kinesiska skrivsätten, vilken lätt kan läsas av vem som helst som känner till skrivtecknet; till exempel kan en japan läsa det lika lätt på sitt språk som en kines på sitt.

De Gyllene Föreskrifternas Bok – där några delar är förbuddhistiska, medan andra är från senare tid – innehåller omkring nittio enskilda små avhandlingar. Jag lärde mig trettionio av dessa utantill för många år sedan. Att översätta de övriga skulle inte vara någon lätt uppgift eftersom jag då skulle tvingas att gå igenom osorterade anteckningar som jag har samlat på mig under tjugo år och som ligger utströdda bland en stor hög papper och memoranda. Inte heller skulle man vilja översätta alla och delge dem en värld, alltför självisk och bunden till materiella ting för att på rätt sätt kunna ta emot en sådan upphöjd etik. För om en människa inte är allvarligt ihärdig i sin strävan att uppnå självkännedom, kommer hon aldrig att lyssna på råd av detta slag.

HELENA BLAVATSKY     
Tystnadens Röst, Första Fragmentet, 1889

Utdrag ur Förordet till Tystnadens Röst, Online versionen.
Utgiven av Teosofiska Kompaniet Malmö den 8 maj 2000

 

_________________________________________________________________________________________________

Andra artiklar från gruppen ”Mysteriet Buddha” av Helena Blavatsky:
Mysteriet Buddha
De Sju Principerna
Lam Rim´s och Dzyan`s Hemliga Böcker

Tsong-kha-pa. – Lohans i Kina
Amita Buddha, Kwan-Shai-Yin och Kwan-Yin – vad ”Dzyans Bok” och Tsong-kha-pa´s lamakloster säger
En opublicerad predikan av Buddha

Ytterligare artiklar som behandlar Tibetansk Esotericism ur den teosofiska litteraturen av Helena Blavatsky:
I Nirvanas flöde – Kwan Yin & Vachishwara
Senzar – prästerskapets språk
HPBs Meditationsdiagram från I”G” Undervisningen
Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution
Dzyans Sånger – Människans Skapelse

Vår Stjärna, Stråle, Fader eller Dhyani-Buddha

Tibetansk-kinesisk-indisk Ordbok i Esotericism
_________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23