yantra1.gif (2187 bytes)

 Ockultistens öde


HELENA BLAVATSKY

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

  [Från New York World, May 6th, 1877]

FRÅN den första månaden efter min ankomst till Amerika började jag, av hemlighetsfulla, men möjligen begripliga skäl väcka hat hos en del personer som gav sig ut att stå på bästa fot med mig, om inte rent av vara mina synnerligen goda vänner. Skändligt förtal och skvaller, vidriga insinuationer och anspelningar regnade ner över mig. Under mer än två år höll jag tyst, fast även den minsta av de synder och överträdelser man tillskrev mig var kalkylerade att väckta vämjelse hos en person med mitt temperament. Jag gjorde mig kvitt ett antal av dessa förtalsmånglare, men då jag fann, att jag verkligen sjönk i en del vänners aktning, vilkas goda omdöme jag satte värde på, valde jag policyn att stänga mig inne. De sista två åren har min värld varit i mina rum, och jag har i genomsnitt suttit minst sjutton timmar om dagen vid mitt skrivbord, i sällskap med mina böcker och manuskript. Under denna tid har många högt värderade bekantskaper gjorts med framstående personer av båda könen, som sökt upp mig, utan att vänta eller begära att jag skulle återgälda deras besök. 

Jag är nu en äldre kvinna, och jag har lika mycket behov av frisk luft som någon annan – men den lögnaktiga, förtalande värld man påträffar i de länder, som icke är så kallade ”hedniska” och ociviliserade, är mig så motbjudande, att jag tror inte jag varit utanför dörren mer än tre gånger på tre månader. Men ingen tillflyktsort är säker gentemot anonyma förtalare, som använder sig av Förenta Staternas postverk. Mina förtrognaste vänner har erhållit brev, som innehållet de vidrigaste beskyllningar rörande min person. Vid olika tillfällen har jag blivit anklagad för: 1) dryckenskap; 2) förfalskning; 3) att vara rysk spion; 4) att vara en anti-rysk spion; 5) att inte vara någon ryska alls, utan en fransk äventyrerska; 6) att ha suttit i fängelse för stöld; 7) att vara en älskarinna åt en polsk greve vid Union Square; 8) att ha mördat sju män, mina gemåler; 9) bigami; 10) att vara överste Olcotts älskarinna; 11) dito åt en akrobat. Ännu fler saker skulle kunna räknas upp, men anständigheten förbjuder detta.

Sedan ankomsten av Wong Chin Foo har spelet börjat på nytt med dubbel aktivitet. Vi har emottagit brev och annat, tidningsurklipp som berättar vanhedrande historier om honom. Han å sin sida har erhållet meddelanden om oss, där jag ber er att ta med detta:

Känner Buddhas lärjunge till karaktären hos de personer med vilka han för tillfället uppehåller sig? Omgivningar hos en lärare i moral och religion borde vara moralisk. Är dessa sådana? Tvärtom, dessa är personer med mycket tveksamt rykte, vilket han kan bekräfta genom att ta kontakt med närmaste polisstation.

EN VÄN.

Om Wong Chin Foos´s förtjänster och tillkortakommanden vet jag ingenting, förutom att ända sedan hans ankomst har hans konverserande och uppträdande gjort ett mycket positivt intryck. Han verkar att vara en mycket uppriktig och entusiastisk elev. Likväl är han en man, och kapabel att ta vara på sig själv, fast han liksom jag är utlänningar. Men vad jag önskar säga för egen del är just detta: jag utmanar varje människa i Amerika att träda fram och bevisa någon enda anklagelse emot min heder. Jag uppmanar härmed var och en som anser sig vara i besittning av sådana bevis som skulle äga gällande kraft inför en domstol, att offentliggöra dessa i någon tidning, undertecknade med deras namn. Jag erbjuder mig att för vem som så önskar lägga fram en lista på de olika länder, orter och ställen där jag uppehållit mig, och att bidra med att betala detektiver som kan spåra alla mina steg. Men jag vill även underrätta att om några fler obevisbara, smädliga beskyllningar kunna spåras till källor som kan ställas till ansvar, så ämnar jag påkalla beskydd av lagen, som ju enligt andan av er nationella Konstitution, stiftades lika mycket för ”hedniska” som för kristna medborgare.

Högaktningsfullt
H. P. BLAVATSKY
New York, Den 5 Maj, 1877. Översatt från A Moderna Panarion, sid. 110-111, ”The Fate of the Occultist”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.
 

___________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23