yantra1.gif (2187 bytes)

I Nirvanas flöde
Kwan-Yin & VachishwaraHELENA BLAVATSKY

© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

Säg honom, o Kandidat, att den som gör högmod och egoism till slavar under hängivenheten; att den som trots att han hänger fast vid tillvaron,  ändå lägger sitt tålamod och sin underkastelse inför Lagen som en ljuvlig blomma vid Shakya-Thub-pas* fötter, blir en Srotapatti ** i detta liv. Fullkomlighetens Siddhier kan tyckas hägra långt, långt borta; men första steget är taget, han har trätt in i flödet, och han kan förvärva kungsörnens syn, den skygga hindens hörsel.

Säg honom, o Aspirant, att sann hängivenhet kan föra kunskapen tillbaka till honom, den kunskap han hade i tidigare inkarnationer. Deva-synen och Deva-hörseln uppnår man inte i ett kort liv.

Var ödmjuk om du vill uppnå Visdom.

Var ännu ödmjukare när du har uppnått Visdom.

Var som Oceanen som tar emot alla strömmar och flöden. Oceanens mäktiga lugn förblir oberört; det förnimmer dem inte.

Tygla ditt lägre Själv med det Gudomliga.

Tygla det Gudomliga med det Eviga.

Ja, stor är den som dödar begäret.

Ännu större är den hos vilken det Gudomliga Självet har dödat själva kunskapen om begäret.

Vakta du det Lägre så att det inte besudlar det Högre.

Vägen till den slutliga friheten finns inom ditt SJÄLV.

_______________
* Buddha
** Srotapatti eller ”han som har trätt in i Nirvanas flöde” kan sällan uppnå Nirvana i ett liv såvida han inte uppnår målet av alldeles särskilda orsaker. Man säger att en Chela brukar börja sin mödosamma uppåtstigning i ett liv, och att han slutför den eller når målet i sin sjunde efterföljande återfödelse.

HELENA BLAVATSKY
Ur Tystnadens Röst, 1889                   

KWAN-YIN

 

Vi kan lägga till ett ord eller två som förklaring till... Kwan-yin. Denna gudomliga kraft gavs slutligen mänskliga egenskaper av de kinesiska buddhistiska ritualisterna och fick den påtagliga skepnaden av en tvåkönad gudom med tusen händer och tusen ögon. Den kallades Bodhisattvan Kwan-shai-yin, Guda-Rösten, men  i själva verket betydde det den ständigt närvarande latenta gudomliga medvetandets röst i människan; den röst som är det sanna Självets, som bara helt och hållet kan väckas och höras genom en hög moralisk renhet. Därför sägs Kwan-yin vara son till Amitabha Buddha vilken alstrade denna Frälsare, den barmhärtige Bodhisattvan, ”Rösten” eller ”Ordet” som är universellt utspridd, det eviga ”Ljudet”. Det har samma mystiska betydelse som brahminernas Vach. Medan brahminerna hävdar att Vedaböckernas evighet härleds från ”ljudets” evighet, menar buddhisterna att det är syntesen som gör Amitabha evig, eftersom han var den förste som bevisade evigheten hos Kwan-yin, den Självfödde. Kwan-yin är brahminernas Vachishvara eller Guda-Röst. Båda härrör från samma ursprung som de neo-platoniska grekernas Logos. Denna ”manifesterade gudom” och dess ”röst” finner man i människans Själv, i hennes samvete. Självet är den osynlige Fadern och ”Självets röst” är Sonen; de är besläktade och motsvarar varandra. Både Vachishvara och Kwan-yin hade, och har fortfarande, en framträdande roll i Initieringsriterna och Mysterierna i de brahminska och buddhistiska esoteriska lärorna.


HELENA BLAVATSKY
Lucifer, September, October, 1894
 

Översatt från H.P. Blavatskys Theosophical Articles, vol III, sid 344, ”Tibetan Teachings”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.

_________________________________________________________________________________________________

Andra artiklar från gruppen ”Mysteriet Buddha” av Helena Blavatsky:
Mysteriet Buddha
De Sju Principerna
Lam Rim´s och Dzyan`s Hemliga Böcker

Tsong-kha-pa. – Lohans i Kina
Amita Buddha, Kwan-Shai-Yin och Kwan-Yin – vad ”Dzyans Bok” och Tsong-kha-pa´s lamakloster säger
En opublicerad predikan av Buddha

Ytterligare artiklar som behandlar Tibetansk Esotericism ur den teosofiska litteraturen av Helena Blavatsky:
I Nirvanas flöde – Kwan Yin & Vachishwara
Senzar – prästerskapets språk
HPBs Meditationsdiagram från I”G” Undervisningen
Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution
Dzyans Sånger – Människans Skapelse

Vår Stjärna, Stråle, Fader eller Dhyani-Buddha

Tibetansk-kinesisk-indisk Ordbok i Esotericism
_________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23