yantra1.gif (2187 bytes)
5
En opublicerad predikan av Buddha

[Ingår i en grupp av elva artiklar som är samlade under begreppet ”Mysteriet Buddha”]HELENA BLAVATSKY

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


(Denna predikan finns i den andra Kommentarieboken och är riktad till Arhaterna)

Så säger den Evigt-Barmhärtige: Välsignade är ni Bhikhus, lyckliga är ni som har förstått Varat och Icke-Varats mysterium såsom det förklaras i Bas-pa [Dharma Läran]...och för att ni valt den senare, för ni är i sanning mina Arhater... Den elefant som ser sin gestalt avspegla sig på sjöns vattenyta, och ser på den, och går vidare i tron att det var en verklig kropp av någon annan elefant han såg, är visare än den människa som skådar sitt ansikte i ett vattendrag och medan hon ser det säger, ”Detta är jag... Jag är Jaget” –  för ”Jaget”, hennes verkliga Själv, existerar inte i de tolv Nidanornas värld av föränderlighet, utan bara i Icke-Varat, den enda värld som är bortom Mayas snaror... Bara det, som varken har orsak eller upphovsman, och som är själv-existerande, evigt, långt bortom föränderligheten, är det sanna Jaget, Självet i universum. Nam-khas universum säger: ”Jag är Sien-Chan världen”;[1] de fyra illusionerna skrattar och svarar, ”det är sannerligen så”. Men den sant vise vet att varken människan, eller det universum som hon passerar genom likt en flyktig skugga, är ett universum som är mera verkligt än morgondaggen som reflekterar en gnista av solen, men är ändå inte denna sol... Det finns tre saker, Bhikhus, som alltid förblir detsamma, och som inga skiftningar, inga modifikationer någonsin kan göra någonting åt: Dessa är Lagen, Nirvana och Rymden [2] och dessa tre är En, eftersom de första två inryms inom den sista, och den sista kommer att fortsätta vara Maya för människan så länge som hon existerar i sinnenas strömvirvel. Men man behöver inte ta död på sin fysiska kropp för att komma ur de sexuella begärens klor och andra passioner. Den Arhat som följer de sju fördolda föreskrifterna enligt Bas-pa kan bli en Dang-ma och en Lha.[3] Han kanske kommer att höra ... [Kwan-yin´s] ”heliga röst” [4] och finna sig själv inom Sangharama´s [5] gränser förflyttad till Amitabha Buddha.[6] När han blir ett med Anuttara Samyak Sambodhi [7] så kan han passera genom Varandets (Rupa-lokas) samtliga sex världar och fortsätta till de tre första Arupa världarna [8]... Den som lyssnar till min hemliga lag, predikad för mina utvalda Arhater, kommer med dess hjälp att nå kunskap om Självet och därefter uppnå fullkomlighet.

_____________

[1] Brahmâs Universum (Sien-Chan; Nam-Kha) innebär en Universell Illusion, eller vår fenomenella värld.

[2] Akasha. Det är nästan omöjligt att översätta det mystiska ordet ”To-og” med någon annan term än ”Rymden [Rummet]”, och ändå, såvida det inte präglas målmedvetet, så kommer ingen ny benämning att lika bra återge det tankemässigt för en ockultist. Termen ”Aditi” översätts även med ”Rymden”, och detta ord innehåller en hel värld av betydelser.

[3] Dang-ma, är en renad själ, och Lha är en ande-själ utan kropp, något som påminner om burmesernas Nat – fast högre.

[4] Kwan-Yin är en synonym, för i originalet används en annan term, men dess mening och innehåll är detsamma. Det är Självets Röst
, eller ”Ande-Rösten” inom människan, och är detsamma som Vachishwara brahminernas (Guds-Röst). I Kina har de ritualistiska buddhisterna degraderat dess mening genom att förmänskliga den till en Gudinna med samma namn, en Gudinna med tusen händer och öron, och de kallar henne för Kwan-shai-yin-Bodhisat. Det är buddhisternas motsvarighet till Sokrates ”Daimon-Röst”. [ Se även utdrag ur artikeln "Tibetanska läror" av H.P.B.: I Nirvanas flöde – Kwan Yin & Vachishwara ]

[5] Sangharama är detsamma som sanctum sanctorum för en asket, en grotta eller vilken annan plats han väljer för sin meditation.

[6] Amitabha Buddha är i detta sammanhang det ”gränslösa ljuset” med vars hjälp allt förnimmes i den subjektiva världen.

[7] Esoteriskt, ”det oöverträffat barmhärtiga och upplysta hjärtat”, vilket sades gemensamt om ”de Fullkomliga” och Jivanmuktorna.

[8]  Dessa sex världar – sju med vår – är Ande-världar eller Nats enligt de burmesiska buddhisterna, och är enligt vedantinerna de sju högre världarna.


Det är på grund av en fullständigt felaktig uppfattning om det Österländska tankesättet, samt okunnighet om tillvaron av en Esoterisk nyckel, som gör det möjligt att förstå de allmänt förmedlade buddhistiska uttryckssätten som Burnouf och andra stora forskare har dragit sin slutsatser från sådana felaktiga propositioner – vilka även vedantinerna gjort –  som ”att min kropp är inte min kropp” och ”att jag är inte jag”, och att österländsk psykologi helt och hållet är baserad på icke-beständighet. Cousin till exempel, har i ett av sina föredrag i detta ämne, tagit upp följande två propositioner för att bevisa med hjälp av Burnoufs auktoritet, att i motsats till brahmanismen så förkastar buddhismen den tänkande principens varaktighet. Dessa är:

1. Tanken eller Anden [9] – eftersom förmågan inte är skild från subjektet – uppkommer bara vid sinnesförnimmelser och överlever inte dessa.

2. Anden kan inte själv lägga beslag på sig själv, och genom att rikta uppmärksamheten på sig själv så härleder den egentligen från sig själv bara övertygelsen om sin oförmåga att inte kunna se sig på själv på något annat sätt än som successiv och förgänglig. [10]

_____________

[9] Två saker som är helt skilda från varandra. Att ”förmågan inte är skild från subjektet” avser bara detta materiella plan, ty tanken som alstrats av vår fysiska hjärna
– vilken aldrig vid detta tillfälle gjort ett avtryck på sin andliga motsvarighet, vare sig detta beror på att den senare är förtvinad eller genom inneboende svaghet i tanken – kan därför inte heller någonsin överleva vår kropp; den saken är klar.

[10] Course of History of Modern Philosophy, by M. Victor Cousin, N.Y., D. Appelton & Co., 1854, Vol. I, p.374 fn in translation by O.W.Wight.)

Allt detta avser den förkroppligade Anden, inte det självständiga Andliga Självet varpå Maya inte har någon kontroll. Anden är inte kroppen; därför har orientalisterna löst problemet genom att kalla den för "ingen" och ingenting. Därför påstår de att buddhisterna är nihlister och att vedantinerna är anhängare av en troslära vilka "vid närmare granskning visar sig uppfatta uppfatta det "Opersonliga" [Gud] som en myt"; deras mål kan beskrivas som

ett fullständigt utrotande av alla andliga, mentala och kroppsliga förmågor genom absorbering in i det Opersonliga [11]

_____________

[11] Vedanta Sara...översatt av major G.A. Jacob i  AManual of Hindu Pantheism. [London, Trübner; Boston, Houghton 1881.]


HELENA BLAVATSKY

Översatt från Blavatskys Collected Writings, vol. XIV, sid.408-410. Utgiven av The Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill.,USA, 1985.
 


Kwan Yin
[Kuan yin, Kwannon, Guan yin]

_________________________________________________________________________________________________

Andra artiklar från gruppen ”Mysteriet Buddha” av Helena Blavatsky:
Mysteriet Buddha
De Sju Principerna
Lam Rim´s och Dzyan`s Hemliga Böcker

Tsong-kha-pa. – Lohans i Kina
Amita Buddha, Kwan-Shai-Yin och Kwan-Yin – vad ”Dzyans Bok” och Tsong-kha-pa´s lamakloster säger
En opublicerad predikan av Buddha

Ytterligare artiklar som behandlar Tibetansk Esotericism ur den teosofiska litteraturen av Helena Blavatsky:
I Nirvanas flöde – Kwan Yin & Vachishwara
Senzar – prästerskapets språk
HPBs Meditationsdiagram från I”G” Undervisningen
Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution
Dzyans Sånger – Människans Skapelse

Vår Stjärna, Stråle, Fader eller Dhyani-Buddha

Tibetansk-kinesisk-indisk Ordbok i Esotericism
 
_________________________________________________________________________________________________
 

| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23