yantra1.gif (2187 bytes)

BREV SOM HJÄLPT MIG

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö
 

Dorje1.gif (4461 bytes)

FÖRSTA BOKEN

BREV IV

Käre broder:

När jag nyligen var försänkt i begrundande tänkte jag på dig i förhållande till några av mina egna tankar. Jag höll på att läsa en bok och försökte inom mig själv förstå hur jag skulle kunna vidareutveckla broderskapstanken. Att öva sig i välvilja kommer inte att utveckla denna tanke fullt ut.  Så jag måste komma på något sätt för att vidga min uppfattning och jag kom på följande, som är lika gammalt som urtiden.

Jag är inte avskild från något. "Jag är det som är." Det vill säga: Jag är Brahma och Brahma är allt. Men i och med att jag befinner mig i en illusorisk värld, så är jag omgiven av ett bländverk som verkar göra mig avskilt från allt annat. Därför måste jag mentalt försöka fatta och bli övertygad om att jag är alla dessa illusioner. Jag är mina vänner –  och därefter föreställde jag mig själv vara dem alla och sedan var och en enskilt. Jag är mina fiender; och därefter kände jag in dem alla. Jag är de fattiga, de ondskefulla; jag är de okunniga.  Stunder av intellektuellt mörker är de ögonblick då jag blir påverkad av de okunniga, vilka är jag själv. Allt detta kommer från min egen nation. Men det finns många andra nationer, och dessa går jag till i tankarna; jag känner in dem och jag är dem alla, vad beträffar deras vidskeplighet, visdom eller ondska. Allt, allt är jag själv. Ovist tänkte jag stanna kvar här, men allt är Brahma så därför gick jag vidare till Devorna och Asurorna;*) den elementala världen, vilken också är jag själv. Sedan jag ägnat mig åt detta en stund, fann jag det lättare att kontemplera över alla människor såsom varande mig själv. Det är en bra metod och borde användas, ty den leder ett steg framåt i att kontemplera över Alltet. Jag försökte i går natt höja mig till Brahma, men mörker råder kring hans boning.

*) Gudar och demoner J. N.

Låter inte allt detta som galenskap? Jag skall säga dig något: var det inte för denna galenskap så skulle jag bli galen. Och skall jag inte allvarligt begrunda, även om min bäste vän övergav och djupt sårade mig, när jag vet att han är jag själv?

NAMASTAE!

Z.

Jag fann ovanstående brev ännu mer värdefullt när jag kom ihåg att Brahma är "Naturens universella expansiva kraft" – av Brih, att  utvidga sig; som det beskrivs i en artikel av H. P. Blavatsky i Five Years of Theosophy [Brahmanism on the Sevenfold Principle in Man, originalutgåvan sid. 184]. I Dhammapada uppmanas vi att tänka oss vara solen och stjärnorna, vått och torrt, köld och hetta; med andra ord, att uppleva alla erfarenheter, eftersom vi kan genomleva allt i tanken.

J. N.

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Översatt från Letters That Have Helped Me av William Q. Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1946


 Brev som hjälpt mig    | Förord  | Brev 1  | Brev 2  | Brev 3 | Brev 4 | Brev 5 | Brev 6 | Brev 7 |


|   till ULTs hemsida   |  till William Q. Judge Online   |  toppen   |


  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23