yantra1.gif (2187 bytes)

BREV SOM HJÄLPT MIG

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2001
Online Teosofiska Kompaniet Malmö
Uppdaterad  2014-03-23  

Dorje1.gif (4461 bytes)

FÖRSTA BOKEN

BREV II

Min Käre Broder:

Ditt sista långa brev har väl anlänt och jag har läst det med mycket nöje. Det är verkligen sällsynt att finna någon, som är villig att gå in i denna Rörelse med så allvarliga avsikter som dina, och mitt förra brev skrevs just för att ta reda på din attityd eftersom jag då förstod av det du skrivit, att du tog saken på fullt allvar. Innan jag fick ditt brev i dag, kom jag att tänka på dig och undrade om möjligen en framtida makt och en lysande kunskap var det som du längtade efter, samt vilken verkan vissa händelser skulle få på din strävan.

Föreställ dig då hur glad jag blev, när jag läste dina ord som exakt besvarade de frågor jag ställde mig i går och visar att du har den rätta inställningen.

Ja, det är sant, vi måste sträva ivrigt, och välsignad är den som efter första väckelsen är vis nog att se sanningen.

Vi är ständigt under inflytande av tre egenskaper: Sattwa (sanning och stabilitet), Rajas (handling, strid, längtan, ambition), och Tamas (likgiltighet, okunnighet, mörker).

Vi får inte ignorera någon av dem. Så vägen sträcker sig från Tamas, genom krig, ambition och längtan upp till Sattwa eller sanning och stabilitet. Vi är nu i Rajas regioner och når ibland med yttersta fingerspetsen upp till kanten av Sattwas mantel, i ständigt strävande, i ständiga försök att rena våra tankar och frigöra oss från vår benägenhet till handling och till jordiska ting. Så naturligtvis längtar den ivrige lärjungen efter makt. Detta är vist. Men han måste snart börja inse vad han borde göra för att verkligen göra framsteg. Genom att ständigt längta efter makt sår vi bara det jättestora ogräset personligheten, den jätte som omtalas i Ljus på Vägen.*)

*) Av Mabel Collins (Orig.Utg 1885) Jasper säger (Path, IV, 101, Juli, 1889): Långt framskridna ockultister menar att Ljus på Vägen är identisk med ett forntida oöversatt och opublicerat Manuskript kallat " * * * Bok", vilken Mabel Collins inte kunde haft tillgång till, och att dessa föreskrifter måste ha blivit förmedlade till henne genom ockulta metoder." – Utg. [Samtliga fotnoter signerade "Utg." är tillägg i denna utgåva]

Vad T.S. beträffar kan ingen nekas inträde, ty vi kan inte utestänga någon. Om det är ett Universellt Broderskap, kan vi ju inte göra någon åtskillnad; men vi borde dock göra vad vi kan från början, för att se till att ingen inträder i Samfundet med felaktiga föreställningar om vad vi erbjuder. Hur ofta finner vi likväl inte – trots all vår försiktighet, personer som inte själva är uppriktiga –  att de dömer oss efter sig själva och misstror vår uppriktighet. De går in i Samfundet, de finner att var och en måste studera själv, och att ingen blir tilldelad någon guide som kan hjälpa dem – och så få de avsmak för alltsammans. De glömmer att "himmelriket måste tas med storm". Vi har också fått lida genom våra vänner - människor, som likt Nikodemus i hemlighet anslutit sig till oss. De står overksamma på avstånd, och väntar på att vår Sak ska växa sig starkare och bli på modet, och låter den hårda striden utkämpas av de få hängivna, som trotsat materialismens och det konventionellas härskaror. Hade de talat för Saken, så skulle många fler allvarliga människor för länge sedan fått kännedom om Rörelsen, i stället för att hållas utanför, som du själv, för att du inte kände till dess existens.

Andra medlemmar däremot bryr sig inte om någonting annat än teosofi, men är likväl av omständigheterna tvungna att arbeta med annat. Alla sina lediga stunder ägnar de sig åt teosofins Sak, de är på grund av detta jämt sysselsatta och därför lyckliga.

Ändå är de olyckliga för att de inte kan ägna hela sin tid åt denna Sak, åt vilken några bland dem hängivit sig alltifrån dess början. De känner inom sig liksom Claude St.Martin en brinnande längtan att göra dessa sanningar tillgängliga för alla människor.

De är sanningsälskande, och du är inne på den rätta vägen. I Amerika är det lika lätt som i Indien att finna Ljuset över alla ljus, men runt omkring oss finns det trots allt människor som inte känner till dessa saker och aldrig har hört talas om dem, och ändå är många av våra medlemmar endast angelägna att studera för egen räkning.

Vore det inte för min tillit till dessa Stora Andar som alltjämt leder mig framåt, skulle jag ibland förlora modet och lämna dessa människor åt sig själva, och själv dra mig undan till skogarna.

Det finns många som gillar teosofin, men som genast vill göra den till något utvalt, något av god ton. Men den är till för alla. Den är för vanliga människor som ständigt är med oss. Åter andra går in i samfundet och väntar likt fågelungar på att födan skall stoppas i munnen på dem; de vill inte tänka, och tidsåldrar kommer att passera innan de kommer att göra några framsteg.

Du missförstod något orden : "Tänk inte för högt om mig". Lägg tonvikten på för högt, inte på "tänk". Du får såklart tänka vad du vill om mig, men sätt inte upp mig på någon pedistal. Detta var allt jag menade.

En ständig strävan att bara fullkomna den jordiska roboten är dåraktigt. Därigenom hindras vi ibland att leva upp till våra egna intuitioner. Denna vana pågår en tid, men minskas allt efter som de andra sinnena (de inre) börjar utveckla sig. Se dock till att du känner till de nya, innan du lämnar de gamla.

I och med att vi nästan bara lär av varandra – och vi är här för varandras skull  – så är affinitetens verkningar på våra tankar och handlingar enorm och av största betydelse. Än hjälper denna affinitet oss, än stjälper den oss. Ty under vårt jordeliv kan vi möta en person, som har en märklig makt över oss, antingen på gott eller ont, och detta beror på affinitet alstrad under förflutna liv. Och nu är våra ögon öppnade, vi arbetar i dag för framtiden.

För att du ska kunna komma över mörkrets hav, erbjuder jag dig min hjälp, mitt liv.

Z.

                                                                                                                                                 

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Översatt från Letters That Have Helped Me av William Q. Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1946


 Brev som hjälpt mig    | Förord  | Brev 1  | Brev 2  | Brev 3 | Brev 4 | Brev 5 | Brev 6 | Brev 7 |


|   till ULTs hemsida   |  till William Q. Judge Online   |  toppen   |


  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23