yantra1.gif (2187 bytes)


Gnosis, Esoterisk kristendom
Bibeln i teosofins ljus...
Online – Huvudindex

Denna sida behandlar teosofins förhållande till bibeln, esoterisk kristendom, apokryfa och gnostiska texter, kristna mystiker och kyrkofäderna. Här finns också svenska och engelska länkar som har anknytning till bibeln och bibelstudier.

The Bible in the Light of Theosophy with english articles and links further down after the swedish links...


Artikar av Helena Blavatsky:

Pistis Sophia  – Noteringar och kommentarer

Evangeliernas Esoteriska Karaktär – del 3  
Evangeliernas Esoteriska Karaktär – del 2  
Evangeliernas Esoteriska Karaktär – del 1  

Den kristna korssymbolens ursprung (utdrag från Isis Unveiled)
Jesus och hans lära
Vad är teosofi?
Är teosofin en religion?
Esoterisk kristendom
Myten om de "Fallna Änglarna"
Var Paulus en Invigd?


Artiklar av William Q Judge:
Reinkarnation i Bibeln
Den personlige Guden Jehovah
Ärkeänglarna

Artiklar ur den Teosofiska Rörelsens Arkiv:
Maria, den feminina principen & den svarta Madonnan Arcana # 45
Korsfästelsens esoterik 
Arcana # 19
Thomasevangeliet  Arcana # 46
Den Heliga Graalen Arcana # 7


Genom de Gyllene Portarna Teosofiska Speglingar nr 146
Porfyrios hemliga gnosis
Teosofiska Speglingar nr 135
Vår Gud inom oss Teosofiska Speglingar nr 131
Esoterisk Kristendom
Teosofiska Speglingar nr 112
Tron på Kristi Blod Teosofiska Speglingar nr 101
Thomasevangeliet Teosofiska Speglingar nr 99
Gnosis – den sanna kunskapen Teosofiska Speglingar nr 91
Den Teosofiska Insikten Teosofiska Speglingar nr 84
Den Initierade Teosofiska Speglingar nr 72
Christos – det mystiska namnet Teosofiska Speglingar nr 61
Reinkarnation i Pistis Sophia Teosofiska Speglingar nr 55
Reinkarnation i den gnostiska läran Teosofiska Speglingar nr 53
Gnostisk undervisningöppen för kvinnor och män Teosofiska Speglingar nr 53
Kristus inom alla Teosofiska Speglingar nr 4
Den Hemliga LäranTeosofiska Speglingar nr 2


Några intressanta länkar på svenska:
Bibeln 2000
Svenska gnostiska biblioteket

Evangelium Veritatis av gnostikern Valentinos

Några intressanta länkar på engelska:

Artiklar på engelska om kristendomens rötter:

THE CHRISTIAN SCHEME (series)
This important series of 36 articles from THEOSOPHY magazine should be very helpful and useful to everyone: to new inquirers, to both new and long-time theosophical students, as well as to researchers, teachers, college professors, theologians, scientists, scholars, Bible students, students of all of the other Scriptures of the world, and so on. They are all very skillfully-put-together collations from all of H. P. Blavatsky's voluminous writings: her books, articles, and magazines.
 

THE CHRISTIAN SCHEME:
 
(1)
PAGAN ROOTS: In the Beginning
(2)
PAGAN ROOTS: The Bible and the Vedas
(3)
PAGAN ROOTS: The Neo-Platonists
(4)
PAGAN ROOTS: Christian Dogmas
(5)
PAGAN ROOTS: THE TRINITY
(6)
PAGAN ROOTS: Rites and Ceremonial Dress
(7)
PAGAN ROOTS: Destruction of Sources
(8)
GNOSIS AND CHRISTIANITY: PRE-CHRISTIAN SYSTEMS
(9)
GNOSIS AND CHRISTIANITY: The First Christians
(10)
GNOSIS AND CHRISTIANITY: Christos and Sophia Achamoth
(11)
GNOSIS AND CHRISTIANITY: Jesus-Logos-Christos
(12)
GNOSIS AND CHRISTIANITY: ORIENTAL KABALA
(13)
MAGIC IN THE CHURCH
(14)
PETER AND PAUL
(15)
GOD: Where? Who? What?
(16)
GOD: The Unknowable
(17)
SATAN: The Evil Spirit
(18)
SATAN: The Cosmic Reflection of God
(19)
SATAN: JEHOVAH
(20)
SATAN: Lucifer
(21)
JESUS: A True Nazarene
(22)
JESUS: A Great Reformer
(23)
JESUS: Various Views
(24)
JESUS: Was He Unique?
(25)
JESUS: Buddha, Jesus, Apollonius
(26)
HERESIES AND SECRET SOCIETIES: OPHITES AND NAZAREANS
(27)
HERESIES AND SECRET SOCIETIES: IAO
(28)
HERESIES AND SECRET SOCIETIES: HERMETICISTS AND DRUZES
(29)
HERESIES AND SECRET SOCIETIES: Buddhist Elements
(30)
HERESIES AND SECRET SOCIETIES: Gnostics and Church Fathers
(31)
JESUITRY AND MASONRY: I
(32)
JESUITRY AND MASONRY: II
(33)
JESUITRY AND MASONRY: III
(34)
JESUITRY AND MASONRY: IV
(35)
JESUITRY AND MASONRY: V
(36)
JESUITRY AND MASONRY: VI

--------------
End of series.
--------------

(37) The Docetae (About the first of the so-called Christian "heresies". It's all about the physical death of Jesus and his physical resurrection.)

(38)...More articles may be added.

____________________________________
 

 | till Helena Blavatsky  Online | till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23