yantra1.gif (2187 bytes)

OPUBLICERADE BREV
Utdrag från B.P. Wadia Breven

© 2011 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

BREV  5

Teosofins metafysiska och moraliska aspekter är intimt sammanlänkade. De korresponderar med Högre Manas och Buddhi. Den moraliska aspekten Buddhi måste aktiveras; DHLs studenter vänder sig till den mentala aspekten. Men Buddhi-Manas är latent och bortom våra personligheter. Vi är Kama-Manasiska varelser; så den lägre-Manas mentaliteten, förenad med mänskliga begär och passioner, har en framskjuten plats. När vi talar om moral menar vi den mänskliga personlighetens moral – att vara god i motsats till att vara andlig. På samma sätt är våra mentala ansträngningar, låt oss säga, när vi ska ta tag i de Tre Grundsatserna mekaniska, inte riktigt metafysiska. Den sjufaldiga människan är en robot, inte en levande, vibrerande Antahskaranisk entitet. Studier av Stanzorna i Dzyans Bok och Tystnadens Röst borde och skulle åtminstone tillfälligt kunna alstra ett Antahskaraniskt tillstånd, där sinnevärlden och det sinnliga faller bort och Själen och Anden, Ideationen och den Imaginära förmågan, tas i bruk. Vi må återvända till mammons värld från förmågornas värld, men då skall vi komma ihåg och sträva efter att inte vara i världen alldeles för mycket.

Visdom är en aspekt av Medkänsla. Du kommer att utvecklas snabbare om du tränar ditt minne att komma ihåg och behålla idéerna i par, dvs att i all undervisning kunna urskilja både de metafysiska och moraliska aspekterna. Du kommer finna att detta var den starka punkten i Judges artiklar och i Crosbie brev. Tänk inte bara på din mentala kapacitet, utan också på det hjärtat ser. Detta är mycket viktigt för dig.
 

Att studera bör inte förbli en yttre sak. I själva verket, om det förblir så, då är det inte ett riktigt studium. Tillämpning som leder till assimilation är det sanna lärandet genom hjärtat. Förkunnandet är den prövning där vår tillämpning-förkunnande måste bli utvärderad. Att utöva etik utan ett studie av metafysik är inte möjligt. Varför skrev H.P.B. om kosmologi och antropologi? Varför tog sig Mästarna tid och möda att inte bara ge undervisning om de sju principerna, utan också om Runder, Raser, etc? Tystnadens Röst kom allra sist. Hur kan någon söka den Inre Härskaren inombords utan en ordentlig och mycket noggrann undersökning av (1) de sju principerna; (2) deras inbördes förhållande; (3) deras makrokosmiska källa; och (4) den Gudomliga Etiken som ligger bakom denna undervisning? Studie-tillämpning-förkunnande är de tre sidorna hos en liksidig triangel.

Studier av böcker är synnerligen viktigt. Vi är benägna att bli spekulativa utan en ordentlig kontroll i samråd med texterna. Tänkande och assimilering innebär tillämpning. Naturligtvis bör vi predika vad vi kan praktisera; men bortse inte från att förkunnandet riktar vår uppmärksamhet på vår brist på tillämpning. Eftersom vi rekommenderar och förkunnar, slår det oss snart vad vi själva behöver tillämpa. Dessutom avslöjar förkunnandet brister i vår kunskap och det tar inte lång tid för oss att dra slutsatsen att om inte fler tillämpningar görs kan inte mera kunskap komma.

B. P. WADIA

Översatt från The Theosophical Movement, June 1960, Vol 30, # 8, p 313.

 

       _____________________________________________________________________

till toppen av sidan till B P Wadia Online huvudindex    till ULTs hemsida   | Den Teosofiska Rörelsens Arkiv  | 

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23